Uit de meest recente weerberichten valt af te leiden dat de onstuimige weersomstandigheden voor overslaande golven kunnen zorgen. Om geen enkel risico te nemen, worden beide strekdammen tot 19.30 uur afgesloten voor het grote publiek.

(GLO)