Het Stasegems bodemverwerkingsbedrijf BSV/Devamix nv diende eerdereen aanvraag in voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning en een aantal aanpassingen aan de vergunde situatie. De huidige vergunning vervalt namelijk op 15 februari 2021. Het gaat in de aanvraag onder meer over 'vereenvoudiging afvalstoffenverwerking' en 'uitbreiding met de verwerking - opslag en zeven - van grond en/of puin verontreinigd met asbest'.
...

Het Stasegems bodemverwerkingsbedrijf BSV/Devamix nv diende eerdereen aanvraag in voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning en een aantal aanpassingen aan de vergunde situatie. De huidige vergunning vervalt namelijk op 15 februari 2021. Het gaat in de aanvraag onder meer over 'vereenvoudiging afvalstoffenverwerking' en 'uitbreiding met de verwerking - opslag en zeven - van grond en/of puin verontreinigd met asbest'.Net de woorden 'asbest' en 'zeven' alarmeerden de grote buurt rond de vestiging langs het kanaal. Het actiecomité en milieuzaken Stasegem voerden tegen deze aanvraag actie met de slogan 'Geen asbest in ons nest'. Zij verzamelden ruim 1.200 handtekeningen en een 800-tal bezwaarschriften. Ook de stad Harelbeke en de gemeente Zwevegem gaven een negatief advies. "We stellen als stad al jaren vast dat het bedrijf voorwaarden aan hun laars lapt. Ook wij, vanuit het stadsbestuur, vinden het geen goeie zaak dat deze asbestverwerking daar zou plaats vinden. Daarom gaven wij reeds een ongunstig advies", zei schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) toen namens het stadsbestuur van Harelbeke. Ook de omgevingsvergunningscommissie van de provincie gaf een negatief advies en stelde een paar voorwaarden op om de vergunning toch te kunnen krijgen.Normaal kwam de zaak voor de provincie op 22 oktober, maar het bedrijf BSV, een nevenbedrijf van Devamix, besloot echter de aanvraag 'uitbreiding asbestverwerking' uit hun te vernieuwen omgevingsvergunning te halen. Mocht de vergunningsaanvraag afgekeurd worden, geraakt het bedrijf immers in de problemen voor al zijn huidige activiteiten. "We erkennen dat er stofhinder is, waar wij als bedrijf verantwoordelijk voor zijn. Waterschaarste speelde ons parten. Momenteel passen we onze waterbevoorrading aan", luidt het bij BSV. Het stof moet namelijk geblust worden: dat staat in de vorige vergunning. Met die verse watervoorraad wil BSV het stof efficiënter aanpakken. De voorwaarden die de omgevingsvergunningscommissie oplegde zullen nagevolgd worden.Daarna volgt een nieuwe aanvraag. Schepen Tijs Naert: "Het is een mooi signaal voor de buurt dat het bestuur oor heeft voor hun verzuchtingen. Het vele protest heeft resultaat geboekt. Het idee dat het geen 'avance' is als mensen rechtstaan en voor een gezonde leefomgeving gaan, is hiermee de deur uit. Het tegendeel is bewezen."(PVH)