Het plaatsen van de bijenkast kadert in de campagne "Bijdankt!" die de stad opstartte in 2015, het internationale jaar van de bij. De campagne startte toen met het opstarten van een ecologisch maaibeheer. Door het aantal maaibeurten te beperken, nam de bloemenvariatie op grasperken toe. "De resultaten zijn enkele jaren later duidelijk zichtbaar", zegt schepen voor groenbeleid Eveline Van Quekelberghe (...

Het plaatsen van de bijenkast kadert in de campagne "Bijdankt!" die de stad opstartte in 2015, het internationale jaar van de bij. De campagne startte toen met het opstarten van een ecologisch maaibeheer. Door het aantal maaibeurten te beperken, nam de bloemenvariatie op grasperken toe. "De resultaten zijn enkele jaren later duidelijk zichtbaar", zegt schepen voor groenbeleid Eveline Van Quekelberghe (CD&V). "De tuin van de bibliotheek in Sijsele en de Slekkeput zijn twee locaties waar we destijds het ecologisch maaien zijn beginnen toepassen. De komt van de bijenkasten is daarop een mooie verlengstuk." De bijen hebben op de beide plaatsen direct toegang tot een bloemenrijke omgeving. Imkers Nicolas Stas en Romy Guilini uit Moerkerke zijn eigenaar van de kasten en zullen deze regelmatig controleren. Doordat bijen een hoofdrol spelen in het bestuiven van planten zijn ze van groot belang voor het in stand houden van de het voedselaanbod voor de mens. Schepen voor milieu Bart Desutter (CD&V) wijst er op dat dat bijensterfte in België en ook wereldwijd alarmerend toeneemt. "Zowel de honingbij als de wilde bijensoorten en hommels verdwijnen in een hoog tempo", verduidelijkt de schepen. "Bijen worden onder druk gezet door talrijke bedreigingen zoals het overmatig gebruik van pesticiden maar het is nog niet te laat. Daarom springen wij als stadsbestuur mee op de kar en helpen we de bijen een handje." Het stadsbestuur en de imkers wijzen er verder nog op dat bijen geen agressieve insecten zijn en dat ze enkel steken als ze zich bedreigd voelen. "Bijen zijn zeker niet te verwarren met wespen en bijensteken zijn niet gevaarlijker dan andere insectenbeten." Burgemeester Joachim Coens (CD&V) wijst tenslotte op de belevingswaarde van het initiatief. "Dit nieuwe Bijdankt-project zorgt een extra beleving op ons publiek domein. Damme moet een plek voor onthaasting zijn. Met het plaatsen van de bijenkasten beklemtonen we ons streven naar een natuurlijke omgeving." Meer info op www.damme.be/bijdankt. (PDV)