Vanaf 1 april 2021 introduceert Stad Veurne P+MD en mogen ook harde plasticverpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic potjes en schaaltjes en zachte plastics zoals plastic folies en zakjes in je pmd-zak.
...

Vanaf 1 april 2021 introduceert Stad Veurne P+MD en mogen ook harde plasticverpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic potjes en schaaltjes en zachte plastics zoals plastic folies en zakjes in je pmd-zak.Zo komt er nog minder afval in de restafvalcontainer. Je hoeft geen nieuwe zakken te kopen. De huidige pmd-zakken blijven geldig. In de loop van volgend voorjaar komen er nieuwe exemplaren in de handel. De p+md-zak zal tweewekelijks in alle zones worden opgehaald op dinsdag, en je kunt hem ook naar het recyclagepark brengen.Het gebruik en de levering van de restafvalcontainers is gratis. De huis-aan-huisinzameling in containers gebeurt op basis van het diftarprincipe (geDIFferentieerde TARifering). Je betaalt per kilogram en per type afval dat je aanbiedt. Wie minder afval produceert, betaalt minder, en er zijn nog meer voordelen. Containers lekken of scheuren niet en de geurhinder blijft beperkt. In december 2020 krijgt iedere inwoner een uitnodiging van afvalintercommunale IVVO om de gewenste container te bestellen (40, 140 of 240 liter). Wie geen bestelling doorgeeft voor 31 januari 2021 krijgt standaard een container van 140 liter geleverd. In het bestelformulier kan je ook aangeven dat je toch afvalzakken wilt blijven gebruiken. Je kunt later altijd nog de overstap maken naar containers. Belangrijk detail: dankzij restafvalcontainers daalt de productie van plastic drastisch. De ecologische voetafdruk van het gebruik van een restafvalzak is groot én vermijdbaar.De containers worden in maart 2021 aan jouw deur geleverd. Vóór 1 april 2021 betaal je een provisie van 35 euro. Je betaalt 0,185 euro per opgehaalde kilogram restafval. Bied je container aan op jouw ophaaldag. Je container wordt door de ophaalwagen gewogen en geregistreerd door middel van een chip in de container. Je provisie vermindert automatisch.Voor een nieuwe p+md-zak betaal je 0,15 euro per zak. Bedrijven en organisaties kunnen grote p+md-zakken aankopen voor 0,30 euro per zak. Voor een restafvalzak van 30 liter betaal je 0,80 euro. Je betaalt geen extra kosten voor de ophaling. Via het online platform van IVVO zal je jouw individuele saldo kunnen raadplegen van zodra je een gebruikersnaam en paswoord hebt.Tot 1 april 2021 verloopt de ophaling van de restafvalzakken volgens het huidige systeem: tweewekelijks op dinsdag. Vanaf 1 december 2020 stopt de verkoop van de huidige grote afvalzakken. Je moet de inschatting maken hoeveel rollen je nog nodig zal hebben om tot 1 april verder te kunnen. Vanaf 1 januari 2021 stopt de verkoop van de huidige kleine afvalzakken en start de verkoop van de nieuwe kleine afvalzak van 30 liter. Heb je na 1 april 2021 toch een overschot van de huidige restafvalzakken? Je kan deze tot eind juni 2021 blijven aanbieden, ook in combinatie met jouw restafvalcontainer. Vanaf 1 juli 2021 kan je enkel een restafvalcontainer of een nieuwe restafvalzak van 30 liter aanbieden. Heb je na juli 2021 nog volledige rollen van de huidige groene restafvalzakken over? Dan kan je de waarde van ongeopende rollen inwisselen voor krediet op je betalingssaldo als je gebruik maakt van een restafvalcontainer of voor rollen van de nieuwe restafvalzakken van 30 liter.Vanaf 1 april 2021 is er het hele jaar door een tweewekelijkse afvalophaling van zowel restafval als gft en p+md. Veurne wordt vanaf dan ook verdeeld in drie afvalzones met verschillende ophaaldagen! Via de Afvalkalender en www.veurne.be/zak-naar-bak ontdek je in welke zone je woont. Bij meergezinswoningen zal de Algemene Vergadering van bewoners beslissen hoe het restafval vanaf 1 april 2021 zal worden opgehaald. Er zal de keuze zijn om individueel een restafvalcontainer te bestellen of om voor een verzamelcontainer te gaan. Deze verzamelcontainer is een groot exemplaar van 770 liter waarin alle bewoners van het gebouw hun restafval kunnen deponeren. Als de Algemene Vergadering echter beslist om met een verzamelcontainer te werken, dan kunnen er geen individuele restafvalcontainers worden aangevraagd!Ook bedrijven kunnen voor de ophaling van hun restafval een container (40, 140, 240 of 1.100 liter) aanvragen. Afvalintercommunale IVVO voorziet in communicatie naar de bedrijven.In het Suikerpark zal er geen huis-aan-huisophaling zijn. Je hoeft dus geen container aan te vragen. Er zal worden gewerkt met een sorteerstraat. Op een centrale plek zal je jouw afval in ondergrondse containers kunnen deponeren. Aan de hand van jouw identiteitskaart krijg je toegang tot die containers en wordt jouw afvalfactuur bepaald. Belangrijk: maak gebruik van composteerbare afvalzakken als je jouw gft-afval deponeert!Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: "Om deze ingrijpende transitie 'van zak naar bak' mogelijk te maken, zetten onze stadsdiensten samen met de intercommunale IVVO hard in op een duidelijke communicatie naar de burger zodat de overgang vlot kan verlopen. Daarom kondigen we dit bewust meer dan zes maanden voor de eerste ophaling van de restafvalcontainer aan." Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu: "De gelijktijdige invoering van de p+md-zak, in combinatie met de overstap van de restafvalzak naar container, is prima nieuws voor mens en milieu. Onderzoek toont aan dat de overschakeling op containers de mensen aanzet tot meer en beter sorteren, wat dan weer winst oplevert voor mens en milieu."