Die pesticiden mag en wil het stadsbestuur al een aantal jaar niet meer gebruiken. "Veeg- en stoomronden volgen elkaar op", verduidelijkt schepen Desmet. "Interne en externe ploegen vullen elkaar aan om het publieke domein netjes te houden."
...

Die pesticiden mag en wil het stadsbestuur al een aantal jaar niet meer gebruiken. "Veeg- en stoomronden volgen elkaar op", verduidelijkt schepen Desmet. "Interne en externe ploegen vullen elkaar aan om het publieke domein netjes te houden."Zoals bekend, mogen openbare diensten geen pesticiden en herbiciden meer gebruiken sinds begin 2015. "Omgaan met onkruidbeheersing blijft in dat opzicht een hele uitdaging", vervolgt Elsie Desmet. "Gelukkig hebben we al flink wat ervaring ter zake opgedaan. We wisselen trouwens veel kennis uit met naburige gemeenten. Door te luisteren hoe anderen het aanpakken om onkruid op verharde plaatsen klein te krijgen, hoeven we niet telkens het warm water her uit te vinden."Dat warm water kan overigens letterlijk genomen worden. "Vorig jaar kochten we met de stad een eigen stoommachine waarmee we in het centrum het onkruid op verharde oppervlakten bestrijden. Het onkruid krijgt stoom over zich heen, waardoor de cellen in de blaadjes barsten en de plant afsterft. Het proces van stomen en vegen in de binnenstad wordt systematisch herhaald door ons stedelijke team Groen. We zetten hier volop op in vanaf maart tot na de zomer. Dat is de periode waarin de nood het hoogst is. Dan is het alle hens aan dek."Naast het stadsteam Groen begon de externe gespecialiseerde aannemer Krinkels in juni met een grondige veegronde op de invalswegen. "Hierbij wordt aandacht besteed aan het bestrijden van onkruid op trottoirs, in greppels en op parkeerstroken", zegt de schepen. "Voor een goede uitvoering van deze werkzaamheden wordt een parkeerverbod ingesteld op de invalswegen, anders kan de aannemer niet met zijn grove borstel passeren. Die ronde wordt in het hoogseizoen tweemaal uitgevoerd. De afstand per ronde is 55 kilometer. Dat is goed voor een verharde oppervlakte van 121.730 vierkante meter die schoongeveegd wordt. Aanvullend - en afhankelijk van de groei van het onkruid - wordt een extra stoomronde ingezet om de doorgroei op de invalswegen te voorkomen."De combinatie van vegen, waarbij de voedingsbodem van het onkruid weggehaald wordt, en stomen, waarbij de wortel vernietigd wordt, blijkt de beste bestrijding te zijn, althans als er geen pesticiden en herbiciden gebruikt mogen worden uiteraard."Naast de onkruidbestrijding op de verharding focussen we op het onderhoud van de vele groenzones die onze stad rijk is", aldus nog Elsie Desmet. "Hier trekken we de kaart van de biodiversiteit. Het soort planten wordt zorgvuldig en slim gekozen. Binnen de groenzones worden zoveel mogelijk delen afgebakend die extensief kunnen worden onderhouden. Onder de haagjes wordt het onkruid beperkt door het inzaaien van klaver. Die bloeiende plant is bovendien heel geliefd bij de bijen, wat meegenomen is. Vanaf dit jaar besteden we het groenonderhoud in de wijken uit aan een externe aannemer met de nadruk op sociale tewerkstelling."Tips voor de bewoners om hun trottoir netjes te houden? Elsie Desmet: "Iedere burger is verantwoordelijk voor de netheid en veiligheid van het trottoir voor zijn huis. Ik hoop dat iedereen zich daarvan bewust is. We raden aan om geen pesticiden of herbiciden te gebruiken. Borstel het trottoir op geregelde basis en gebruik een voegenkrabber. Moeilijk bereikbare plaatsen moeten gewied worden en een hogedrukspuit kan handig zijn. Nog een tip: gebruik een restje heet water uit de waterkoker of kookvocht van de aardappelen om op het onkruid te gieten. Dat helpt!""Sommige mensen houden van onkruidvrije verhardingen, voor anderen mag het best wat groener zijn. Als stad zetten we in op een aanvaardbare, nette en aangename omgeving, maar dit kan enkel als we daarvoor samenwerken. Wie met vragen zit, kan daarvoor bij onze medewerkers van onder andere het team Groen terecht. Ook ik wil altijd uitleg geven."