Op Kortrijks grondgebied zijn er 25 Mooimakers actief. Dat zijn mensen die vrijwillig zwerfvuil opruimen. In Kortrijk krijgen ze steun van Imog. "Wij voorzien logistieke steun zoals grijpers en afvalzakken", zegt directeur Johan Bonnier. "Ze krijgen ook een vergoeding van 90 euro per jaar."
...