Stad Brugge doet voor het onderhoud van het openbaar domein nu al enkele jaren een beroep op mensen die tewerkgesteld zijn via sociale-economieprojecten. Mensen dus die in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de bak komen. De organisatie Sobo is daarbij de vaste partner.
...

Stad Brugge doet voor het onderhoud van het openbaar domein nu al enkele jaren een beroep op mensen die tewerkgesteld zijn via sociale-economieprojecten. Mensen dus die in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de bak komen. De organisatie Sobo is daarbij de vaste partner. "We krijgen ondersteuning op vlak van zwerfvuil, onderhoud parkmeubilair, scheren van hagen, wieden van onkruid, water geven aan bloemen, snoeien van kleine bomen,....", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. "De kostprijs gedurende de voorbije twee jaar daarvoor bedraagt 710.992,97 euro." Wat het opruimen van zwerfvuil betreft focussen de mensen van Sobo op het Albertpark, Visarpark, Astridpark en het Werfplein. Daarnaast worden ook de Vesten netjes gehouden. Vier keer per jaar krijgen de bedrijventerreinen een grondige beurt. Per schoonmaakbeurt wordt daarbij wel zo'n 1.000 kilogram vuilnis opgehaald.Ten slotte plant Sobo op wekelijkse basis een zwerfvuilverwijdering van het stationsplein en omgeving. Alles samen worden jaarlijks 4.000 Sobo-werkuren gepresteerd om deze zones zwerfvuil vrij te maken. Dat resulteert in 1.200 à 1.500 zakken zwerfvuil per jaar."Voor 2020 is Sobo een partner van mijn project om de Brugse zitbanken in een nieuwe groene kleur te zetten. Ondertussen staat de teller op 140. het project zal verdergezet worden tot de 500 Brugse zitbanken afgerond zijn", geeft schepen Van Volcem nog mee. "Ik wil Sobo oprecht bedanken, in het bijzonder de medewerkers die dagelijks actief bezig zijn in de parken, straten en pleinen. Recent konden we door de flexibiliteit van Sobo rekenen op extra ondersteuning in onze recyclageparken. Door het afsprakensysteem was daar immers nood aan tijdelijke extra inzet."