De windmolen zal 38 meter hoog zijn en zou komen tussen de sporthal van de school en de Kalkstraat, in de tuin van de kloosterzusters. Het gaat om een kleine windmolen en dus niet over de reuzen die we kennen van de zee of langs de E17. De molen is vereenvoudigd zodat er minder onderhoud nodig is. Zo is er in de gondel (de bak waar de wieken aan hangen, n.v.d.r.) geen tandwielsysteem, de wieken zijn direct op de alternator aangesloten. De wieken met een lengte van 12 ...