Dat bedrag is afkomstig uit het boscompensatiefonds dat bedoeld is om ontbossingen elders in Vlaanderen te compenseren. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het v...

Dat bedrag is afkomstig uit het boscompensatiefonds dat bedoeld is om ontbossingen elders in Vlaanderen te compenseren. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren, hetzij door de aanleg van een nieuwe bebossing of via het storten van een bijdrage in het fonds. Op vraag van minister Schauvliege lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een oproep tot privépersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechterlijke rechtspersonen om op zoek te gaan naar gronden die bebost kunnen worden. Zo ook gronden in Provinciaal domein De Gavers met de geplande bosuitbreiding van 2,72 hectare. Dit project geeft een concrete invulling aan de aanduiding van deze zone als natuurpark in het PRUP. Naast het bieden van een antwoord op de recreatieve druk in het domein, is de hoofddoelstelling van de vooropgestelde uitbreiding het versterken van de natuurwaarden. De investeringssubsidie bedraagt 68.075 euro.