Er is opnieuw watersport en recreatie mogelijk op de Dikkebusvijver in Ieper. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, een dienst van de Vlaamse overheid, heft het verbod op zwemmen en watersport op.

"Ieper blijft wel waakzaam. Elke week gebeurt er een analyse van het water en wordt er gekeken of er geen drijflagen aanwezig zijn. De ervaring van vorige jaren leert dat de blauwwieren vaak even snel komen als gaan. Nieuwe bloei is niet uit te sluiten, de weersomstandigheden zullen hier de bepalende factor zijn", klinkt het.

Omdat Dikkebusvijver een recreatievijver is, doet ook de Vlaamse Milieumaatschappij op zeer regelmatige basis controles. Op basis van die controles beslist het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid of de burgemeester al dan niet een recreatieverbod moet uitvaardigen.

Gevaarlijk voor dieren en mensen

De stad, de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid vragen, ook aan wandelaars, watersporters, vissers en lopers om alert te blijven en drijflagen te signaleren als ze die zien. De algen zijn vooral gevaarlijk voor dieren die in of nabij het oppervlaktewater leven, zoals watervogels (eenden en ganzen) en vissen. Ook mensen kunnen worden aangetast.