Gedurende twee jaar inventariseerden natuurstudiewerkgroepen uit Zuid-West-Vlaanderen het Bergelendomein en omgeving. De resultaten maakt Natuurpunt Wevelgem bekend op 14 december. Ignaas Robbe, conservator van het domein, modereert de avond, hij legt er de nadruk op dat het geen intellectueel onderonsje van biologen wordt. "Integendeel", weerlegt hij, "Het is net de bedoeling om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het wordt een interessante avond voor ieder die van nabij of ver in de natuur en in Bergelen geïnteresseerd is. We merken trouwens dat die interesse enorm is toegenomen door de opkomst van de...

Gedurende twee jaar inventariseerden natuurstudiewerkgroepen uit Zuid-West-Vlaanderen het Bergelendomein en omgeving. De resultaten maakt Natuurpunt Wevelgem bekend op 14 december. Ignaas Robbe, conservator van het domein, modereert de avond, hij legt er de nadruk op dat het geen intellectueel onderonsje van biologen wordt. "Integendeel", weerlegt hij, "Het is net de bedoeling om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het wordt een interessante avond voor ieder die van nabij of ver in de natuur en in Bergelen geïnteresseerd is. We merken trouwens dat die interesse enorm is toegenomen door de opkomst van de digitale fotografie. Amateurfotografen gaan op zoek naar vlinders, vogels of insecten in hun tuin, waarover ze dan op onze website meer proberen te weten te komen."Ik ontmoet Ignaas op een miezerige zaterdagmorgen waar hij met andere vrijwilligers van Natuurpunt een stukje Bergelen onder handen neemt. "We voeren hier een aantal beheerwerken uit, door de opslag van wilgen en bramen te verwijderen kan de zon terug aan de grond. Wat dan weer kansen geeft aan andere vegetatie die op zijn beurt vogels kan aantrekken. Dat doen we in de nabijheid van een schuilhut zodat die vogels voor de bezoekers van dichtbij kunnen waargenomen worden. Waar het ons echt om te doen is, is het verhogen van de biodiversiteit. Dat leert ons of een natuurdomein gezond is of niet. De biodiversiteit is onze KPI, onze Key Performance Indicator", zegt Ignaas Robbe die door de week marketing manager is.Hij is ook de conservator van een stuk Bergelen dat niet toegankelijk is voor het publiek en bij uitbreiding en in samenspraak met de provincie, van het hele natuurdomein Bergelen. Zijn taak bestaat erin de initiatieven die op het domein genomen worden te coördineren en zo te waken over de ecologische kwaliteit. Volgens Ignaas Robbe heeft de Bergelenput op dat vlak een opmerkelijke evolutie doorgemaakt. "Nog niet zo lang geleden was dit nieuwe natuur", legt hij uit. "Het was landbouwgebied dat via beheerwerken van quasi nul naar een rijke biotoop is geëvolueerd. Je vindt er riet, bomen, slik, oevervegetatie met een eigenheid aan vogels, broedvogels zoals de bergeend, tjif-tafs maar ook bijvoorbeeld orchideeën."Natuurpunt tracht de stille recreatie op het domein dat 35 hectare groot is te verzoenen met de natuur. De vier hectare die afgesloten is voor het publiek is wel via schuilhutten te bekijken. "Dat is zeer belangrijk voor ons, dat de natuur niet weggestopt wordt voor een aantal enkelingen. Vandaar ook dat onze informatieavond heel laagdrempelig wordt gehouden. Daarnaast krijgt het publiek een evolutie van hoe de Bergelenput geëvolueerd is van een landbouw- naar een zandwinningsgebied tot het natuurgebied dat het nu is waar ook plaats is voor stille recreatie. "Een groen eiland in een industriële, volgebouwde streek. Een oase van rust voor joggers, wandelaars en hengelaars", besluit Ignaas Robbe."De resultaten van de natuurinventarisatie Bergelen krijg je op zaterdag 14 december om 19.30 tot 23 uur in de bibliotheek, Vanackerestraat in Wevelgem.