Het stoort hem al langer, zegt hij. Het vele zwerfvuil in zijn gemeente. Kuurnenaar Robin Vermeire voerde donderdagavond, vlak voor de gemeenteraad, opnieuw actie voor de Statiegeldalliantie. Op de pui schudde hij twee PMD-zakken vol blikjes en flesjes uit, de hoeveelheid afval die hij wist op te raden op amper een maand tijd. "Ik ga minstens om de twee weken op wandel langs het jaagpad aan de Leie, een traject van om en bij de twee kilometer", vertelt hij. "En eerlijk? Het is soms hallucinant wat je ziet. Er zijn dagen dat ik thuiskom met drie of vier, soms zelfs acht zakken vol afval. Veel PMD maar ook ander zwerfvuil."
...

Het stoort hem al langer, zegt hij. Het vele zwerfvuil in zijn gemeente. Kuurnenaar Robin Vermeire voerde donderdagavond, vlak voor de gemeenteraad, opnieuw actie voor de Statiegeldalliantie. Op de pui schudde hij twee PMD-zakken vol blikjes en flesjes uit, de hoeveelheid afval die hij wist op te raden op amper een maand tijd. "Ik ga minstens om de twee weken op wandel langs het jaagpad aan de Leie, een traject van om en bij de twee kilometer", vertelt hij. "En eerlijk? Het is soms hallucinant wat je ziet. Er zijn dagen dat ik thuiskom met drie of vier, soms zelfs acht zakken vol afval. Veel PMD maar ook ander zwerfvuil." In de regio Zuid-West-Vlaanderen is Kuurne een van de weinige gemeenten die de Statiegeldalliantie nog niet ondertekenden. Enkel in Waregem en Spiere-Helkijn is dat ook het geval. "Het is nochtans een krachtig signaal", vindt Robin. "Het toont aan dat je als gemeente wel begaan bent en wel bezig bent met de zwerfvuilproblematiek. Ik ben hier al eerder geweest, maar er sindsdien niets verandert. Nu ben ik hier weer en ik zal blijven komen."Bedrijven, organisaties, maar ook lokale overheden die toetreden tot de Statiegeldalliantie, willen niet alleen een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, rivieren en zeeën door plastic afval, maar ook een statiegeldsysteem voor drankblikjes en drankflessen. Schepen van Klimaat en Milieu Francis Watteeuw (SP.A), die ook tussen het afval stapte om het gemeentehuis binnen te komen, uit zijn respect voor Robins actie. "Ik heb veel sympathie voor het initiatief en vind het echt goed dat mensen van zich laten horen", zegt de schepen. "Uiteraard is de aanpak van zwerfvuil wel een van de beleidsprioriteiten in onze gemeente. Zo werken we enerzijds preventief met sensibilisering, met het ondersteunen van Mooimakers, met het dubbele vuilnisbakkensysteem in het Sporpark en met een uitgebreid vuilnisbakkenplan. Kuurne is zelfs de gemeente met het meeste vuilnisbakjes per vierkante kilometer in de regio." Daarnaast wijst de schepen ook op repressieve acties als GAS-boetes en het inzetten van mobiele camera's van intercommunale Imog op sluikstortgevoelige plaatsen. "We zetten daar zeker stappen en uit de netheidsbarometer blijkt dat de situatie positief evolueert", aldus schepen Watteeuw. "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het probleem volledig is opgelost, integendeel. Het blijft een asociale gewoonte van sommige mensen. Zwerfvuil is jammer genoeg nog altijd een maatschappelijk probleem."Wat het toetreden tot de Statiegeldalliantie betreft, kijkt de schepen naar de Vlaamse overheid. "De alliantie wil de Vlaamse regering onder druk zetten, omdat zij al dan niet beslissen over het invoeren van statiegeld", zegt hij. "De verschillende nationale partijen hebben daar uiteenlopende standpunten over waardoor het dossier daar aansleept (N-VA uitte zich eerder tegen het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en drankblikjes, red.). Die partijstandpunten reflecteren zich ook op lokaal vlak. Daardoor kunnen we het dossier nog niet ter stemming voorleggen in Kuurne." Tot slot wijst de schepen naar het Waterwegen en Zeekanaal als beheerder van het jaagpad en de omgeving. "Ook daar zouden we eigenlijk de hogere overheid op haar plichten moeten wijzen", besluit Francis Watteeuw.