Deze PRUP's Nonnebossen en Vijverbos werden in 2012 door de Provincie West-Vlaanderen opgemaakt in overleg met de gemeente Zonnebeke, om de inwoners van de weekendverblijven in de Nonnebossen en het Vijverbos rechtszekerheid te bieden inzake permanent wonen. In het PRUP 'Nonnebossen' werden vier clusters bestemd als woonzone. Het middenste gedeelte werd ingekleurd als bosgebied. Ook in het PRUP 'Vijverbos' werd een zone ingekleurd als bosgebied. In die bosgebieden kunnen bestaande constructies permanent bewoond worden, maar kunnen er geen nieuwe woningen of chalets gebouwd worden.
...