"Het plantterrein bevindt zich langs de Kemmelseweg en is eigendom van Defensie. Het gebied is meer dan één hectare groot en ligt naast de groene rand van het kanaal Ieper-Komen", aldus schepen van Landschap Valentijn Despeghel. "...

"Het plantterrein bevindt zich langs de Kemmelseweg en is eigendom van Defensie. Het gebied is meer dan één hectare groot en ligt naast de groene rand van het kanaal Ieper-Komen", aldus schepen van Landschap Valentijn Despeghel. "Dit nieuwe stukje bos zal de natuurwaarden langs de zuidelijke stadsrand nog versterken en verrijken. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zal instaan voor het beheer en de ontwikkeling van het nieuwe bosje. In het verleden plantte Natuur en Bos trouwens al eikendreven, fruitbomen en diverse houtkanten aan binnen de groenzones van het militair domein. Het nieuwe bosje omvat 1.800 bomen van autochtone afkomst: 200 haagbeuken, 200 zomereiken, 200 wintereiken, 100 veldesdoorns, 500 berken, 100 winterlinden en 500 zwarte essen. Dit jaar is het reeds de vierde plantactie van een nieuw stuk bos in Ieper. Op die manier sensibiliseren we de vrijwilligers in de strijd tegen de klimaatverandering. Meer bomen planten is de beste manier om het teveel aan CO² in onze atmosfeer vast te houden en daardoor mee de klimaatsverandering te beheersen. Alle beetjes helpen daarbij", besluit Valentijn Despeghel. (EG)