"De Provincie is aangenaam verrast dat de Vlaamse Overheid plots wél een geherderde schaapskudde wil inzetten voor het beheer van de Damse Vaart", zegt gedeputeerde voor leefmilieu Guido Decorte. "Waterwegen en Zeekanaal gaf tot nu toe altijd het eenduidige signaal dat schapenbegrazing l...