Er bestaat al een overeenkomst tussen de Provincie en MDK sinds 22 oktober 2015 over ruim 8 hectare gronden. Die nam de Provincie in erfpacht voor 49 jaar voor een jaarlijkse symbolische euro. Deze erfpachtovereenkomst wordt nu uitgebreid met een gebied van nog eens 3,14 hectare. Een logische stap, want het gebied grenst aan het provinciedomein Raversyde. Het gaat om enkele duinenstroken die in het verleden voor een deel als camping waren ingericht.

De Provincie zal voor deze zone inzetten op natuurontwikkeling. Een eerste onderzoek heeft veel potentieel voor natuurontwikkeling aangetoond. Naast het opnieuw verbreden van de duinstrook en het herstellen van duingrasland is er ook potentieel voor het ontwikkelen van waardevolle vochtige duinpanvegetaties.

Er wordt ook onderzocht om in het oostelijke gedeelte van de uitbreiding natuurlijke speelmogelijkheden en een wandeldoorsteek tussen de Duinenstraat en de Zeedijk mee te integreren in het ontwerp. In het gebied staan ook twee bunkers waar de Provincie zorg wil voor dragen.

(BELGA)

Er bestaat al een overeenkomst tussen de Provincie en MDK sinds 22 oktober 2015 over ruim 8 hectare gronden. Die nam de Provincie in erfpacht voor 49 jaar voor een jaarlijkse symbolische euro. Deze erfpachtovereenkomst wordt nu uitgebreid met een gebied van nog eens 3,14 hectare. Een logische stap, want het gebied grenst aan het provinciedomein Raversyde. Het gaat om enkele duinenstroken die in het verleden voor een deel als camping waren ingericht. De Provincie zal voor deze zone inzetten op natuurontwikkeling. Een eerste onderzoek heeft veel potentieel voor natuurontwikkeling aangetoond. Naast het opnieuw verbreden van de duinstrook en het herstellen van duingrasland is er ook potentieel voor het ontwikkelen van waardevolle vochtige duinpanvegetaties. Er wordt ook onderzocht om in het oostelijke gedeelte van de uitbreiding natuurlijke speelmogelijkheden en een wandeldoorsteek tussen de Duinenstraat en de Zeedijk mee te integreren in het ontwerp. In het gebied staan ook twee bunkers waar de Provincie zorg wil voor dragen. (BELGA)