Er werden wel enkele voorwaarden opgelegd. Zo werden de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en voor de branders bij de spaandrogers in de tijd beperkt. Er...

Er werden wel enkele voorwaarden opgelegd. Zo werden de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en voor de branders bij de spaandrogers in de tijd beperkt. Er komt verder onder meer de oprichting van een begeleidingscommissie, die de uitbating van nabij zal opvolgen.Daarnaast wordt nog een strak tijdsschema opgelegd voor nog uit te voeren investeringen en aanpassingen. "Unilin nam al een aantal hinderbeperkende maatregelen op het vlak van geluidsbeperking, transportorganisatie en stofbeheersing, zoals bijkomende geluidsisolatie", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.Tegen 2018 moet onder meer ook de hoofdingang voor het goederenvervoer naar de kant van het kanaal zijn verhuisd. "Het bedrijf is tegemoet gekomen aan heel wat verzuchtingen, onder meer van de omwonenden, de gemeente en verschillende adviesinstanties." (LVA)