De provincieraad keurde het bestek voor de aanleg van de tweede fase van een fietspad langs de Reutelbeek in Geluwe goed. Het gaat om een afstand van 480 meter, tussen de Lourdesstraat en de expresweg N58.
...