De provincieraad keurde het bestek voor de aanleg van de tweede fase van een fietspad langs de Reutelbeek in Geluwe goed. Het gaat om een afstand van 480 meter, tussen de Lourdesstraat en de expresweg N58.
...

De provincieraad keurde het bestek voor de aanleg van de tweede fase van een fietspad langs de Reutelbeek in Geluwe goed. Het gaat om een afstand van 480 meter, tussen de Lourdesstraat en de expresweg N58.Er komt in dubbele richting een fietspad in asfalt met een breedte van 2,50 meter. Naast de beek wordt een afsluiting voorzien in houten palen met vier gladde draden, op minimum één meter afstand van het fietspad. De tussenstrook wordt verhard met grasbetontegels en ingezaaid met gras. In de bredere groenzones naast het fietspad worden enkele knoteiken aangeplant.Tien jaar geleden is er over een afstand van 390 meter een fietspad aangelegd tussen de Reutelbeekstraat en de Lourdesstraat. Het nieuwe fietspad zal hierop aansluiten.Voor de bewoners van de wijken tussen de Lourdesstraat, Reutelbeek, Menenstraat en de N58 wordt op die manier een veilige en comfortabele fietsverbinding met de dorpskom van Geluwe gecreëerd.Door de groene omgeving heeft het traject bovendien ook een recreatieve meerwaarde. Voor de uitvoering worden 60 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien in het najaar van 2019.De kostprijs van de werken is geraamd op 238.291 euro. De provincie coördineert het project en neemt 34 procent van de kosten voor haar rekening, goed voor 81.019 euro. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de stad Wervik die 66 procent van de kosten, 157.272 euro, bijdraagt. De stad ontvangt voor hun aandeel een Europese subsidie van 55 procent.