Ook de gemeente schaarde zich achter het protest van de buren en keurde de omgevingsvergunning niet goed. Het dossier verhuisde bijgevolg naar de provincie die de zaak verder zou afhandelen. In zitting van 28 november kwam er een uitspraak in het dossier. De uitspraak komt hierop neer dat de provincie een vergunning verleent tot het reactiveren ...

Ook de gemeente schaarde zich achter het protest van de buren en keurde de omgevingsvergunning niet goed. Het dossier verhuisde bijgevolg naar de provincie die de zaak verder zou afhandelen. In zitting van 28 november kwam er een uitspraak in het dossier. De uitspraak komt hierop neer dat de provincie een vergunning verleent tot het reactiveren van een voormalig landbouwbedrijf door het bouwen van een biolegkippenstal, bouwen van een mestloods, plaatsen van sleufsilo's en het aanleggen van de nodige verhardingen. De vergunning wordt verleend volgens aangepast plan.We informeerden bij schepen van openbare werken Olivier De Marez naar het standpunt van de gemeente. "Wij hebben inderdaad destijds de omgevingsvergunning geweigerd en hebben ook nu met het college ons standpunt vastgelegd. We hebben intussen geopteerd om tegen de beslissing van de deputatie in beroep te gaan. Daarvoor hebben we dertig dagen de tijd. Wij blijven de mening toe gedaan dat op die plaats een dergelijke inplanting niet kan omdat die voor te veel hinder zou zorgen voor de omwonenden. Vanavond zal ons standpunt tijdens de gemeenteraad bekend gemaakt worden. "Intussen informeerden we ook eens bij Robrecht Vandenberghe uit de Molstenstraat die het protest van de omwonenden wat kanaliseert. "Wij hebben inderdaad ook kunnen lezen in de verslagen van de zittingen van de deputatie dat er groen licht gegeven wordt aan het bioleghennenproject. Wij als buren zijn daar inderdaad niet gelukkig mee. Wij kijken nu een beetje de kat uit de boom en gaan eerst zien wat de gemeente gaat doen. Voorlopig gaan we nog geen stappen ondernemen, wellicht zal de gemeente dat in onze plaats doen." Zaak die in de nabije toekomst zeker nog aan de orde zal zijn.(CLY)