"Populieren passen zich makkelijk aan het lokaal klimaat en de plaatselijke bodem aan", zegt gedeputeerde voor Milieu Jurgen Vanlerberghe (SP.A), die in Poperinge woont. "Ze zijn goed bestand tegen plagen en ziektes en zorgen voor bescherming en...

"Populieren passen zich makkelijk aan het lokaal klimaat en de plaatselijke bodem aan", zegt gedeputeerde voor Milieu Jurgen Vanlerberghe (SP.A), die in Poperinge woont. "Ze zijn goed bestand tegen plagen en ziektes en zorgen voor bescherming en beschutting voor inheemse fauna. Populieren gedijen goed langs beken en waterkanten en geven het landschap een typisch lijnvormig element. En daar maken veel diersoorten zoals vleermuizen gebruik van. We laten in de berm van het bufferbekken ook werk maken van een oeverzwaluwwand (waarin de vogels ongestoord kunnen broeden). De aanvliegroute wordt vrijgemaakt van struiken en bomen, zodat de zwaluwen ongehinderd de wand kunnen bereiken. Met deze inspanningen werken we aan meer natuur en een gezonde leefomgeving. Het was leuk om onze jeugd zo enthousiast te zien", aldus Vanlerberghe.De zwarte populieren zijn gekweekt in het VTI van Poperinge. Het VTI is als enige school in Vlaanderen al vijftien jaar bezig met het vermeerderen van autochtone zwarte populieren. De ouders van die nieuwe bomen zijn gekend via het Agentschap Natuur en Bos. De populieren zijn door het uniek kweekprogramma van de tuinbouwleerlingen beter resistent tegen ziektes en insecten. (AHP/foto MD)