Het bodemverwerkingsbedrijf BSV/Devamix nv in Stasegem diendeeenaanvraag in voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning en een aantal aanpassingen aan de vergunde situatie. Dit baart de inwoners van nabijgelegen wijken in Stasegem en Zwevegem zorgen. Milieuzaken Stasegem/Zwevegem met trekkers Jaap Desimpelaere en Frank Vervaeke, wilde deze zaak niet op haar beloop laten en riep de slogan 'Geen asbest in ons Nest' in het leven.
...

Het bodemverwerkingsbedrijf BSV/Devamix nv in Stasegem diendeeenaanvraag in voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning en een aantal aanpassingen aan de vergunde situatie. Dit baart de inwoners van nabijgelegen wijken in Stasegem en Zwevegem zorgen. Milieuzaken Stasegem/Zwevegem met trekkers Jaap Desimpelaere en Frank Vervaeke, wilde deze zaak niet op haar beloop laten en riep de slogan 'Geen asbest in ons Nest' in het leven."Asbestverwerking in een dorpsomgeving kan niet. Niet alleen is dit te dicht bij een woonzone maar ook de manier waarop Devamix/BSV omgaat met hun huidige voorwaarden zijn al jaren een doorn in het oog. Er is overal stof, zelfs op het water van het kanaal ligt er een dikke 'film' met stof", zeggen Jaap en Frank.Op 18 september was er hoorzitting op de provincie. Dit is een zitting waar betrokken partijen hun advies toelichten, waarna er vanuit de ambtenaren van de provincie een advies opgesteld wordt dat naar de deputatie gaat, die bevoegd is voor het al dan niet toekennen van de vergunning.Daarom trokken de sympathisanten en initiatiefnemers van 'Geen asbest in ons Nest' naar Brugge om de deputatie bewust te maken van de ernst van het dossier en te vragen de verlenging niet goed te keuren."Het bedrijf slaagt er niet in om met de huidige voorwaarden correct om te gaan, laat staan dat ze gevaarlijke stoffen willen gaan verwerken. Het protest dat er ontstaan is kunnen we vanuit de stad alleen maar toejuichen", zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen)."We stellen als stad al jaren vast dat het bedrijf voorwaarden aan hun laars lapt. Ook wij, vanuit het stadsbestuur, vinden het geen goeie zaak dat deze asbestverwerking daar zou plaats vinden. Daarom gaven wij reeds een ongunstig advies. De gezondheid van de nabij wonende bevolking en het milieu wordt ernstig bedreigd."Het actiecomité en Milieuzaken Stasegem bereiden zich alvast voor op een eventuele gerechtelijke procedure. "Een rechtszaak kost geld en daarvoor wil het comité een beroep doen op burgers. We hopen dat bewoners hun duit in het zakje willen doen om hieraan een halt toe te roepen. Elke bijdrage is dan ook welkom. Elke euro helpt ons om deze zaak te financieren", vertelt een enthousiaste Frank Vervaeke, al jarenlang lid van Milieuzaken Stasegem."We hebben bij het binnengaan verschillende provincieraadsleden aangesproken en een aantal van de meest treffende bezwaarschriften uitgedeeld. Jaap Desimpelaere en Frank Vervaeke hadden ook een kort gesprek met de voorzitter van de provincieraad. We gaven ook aan hem een bundel van de bezwaarschriften mee. We drukten hem op het hart niet enkel aan ons te denken, maar effectief deze beslissing tegen te houden. De volgende actie is op 18 oktober en we beraden ons over verdere acties", aldus Jouwe Vanhoutteghem, voorzitter PVDA.De zaak wordt door de deputatie behandeld op 24 oktober.