Tegen de aanleg van het eiland tekende de Knokse burgemeester, graaf Leopold Lippens, verzet aan. Hij maakte vorige week bekend dat hij een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht heeft gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van het proefeiland tegen te houden. De storm kan nu minstens tijdelijk gaan liggen, want het eiland komt er voorlopig niet, zegt staatssecretaris De Backer.

Omdat Vlaanderen exclusief bevoegd is voor kustverdediging maar Noordzee en mariene ruimtelijke planning federale bevoegdheden zijn, nam De Backer in zijn MRP een zone voor een testeiland op. Het opzet is te bekijken hoe de kust op lange termijn beschermd kan worden tegen een duizendjarige storm. In 2020 zou moeten worden gestart met de aanleg van het 40 hectare grote kunstmatige eiland op 1,2 kilometer voor de Knokse kust, maar het proefproject leeft niet alle strenge voorwaarden van het MRP na, zegt De Backer.

Volgens burgemeester Lippens zal een eiland dicht bij het strand toeristen afschrikken

Hij legt uit dat wetenschappelijk aangetoond moet worden dat de voorziene plaats wel degelijk de beste plaats is om een testeiland te bouwen en dat alle mogelijke alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Er mag ook geen negatieve impact zijn op het milieu, er moet een risicoanalyse uitgevoerd worden ten aanzien van het munitiestort uit de Eerste Wereldoorlog op een zandplaat in de omgeving en als de baten van het hele project niet zouden opwegen tegen de impact op het milieu of ander ruimtegebruik, moet de site in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden.

"Tussen de wens om een testeiland te bouwen en de bouw zelf, liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren", zegt De Backer. "Ook Vlaanderen heeft dit ondertussen ingezien en is gestart met het Complex Project Kustvisie. Mijn beleidscel volgt dit project nauwgezet op, om erop toe te zien dat de Noordzee geen speelplein wordt waar wilde ideeën zomaar ten uitvoer worden gelegd. Het is nu aan Vlaanderen, en Ben Weyts, om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen."

Volgens burgemeester Lippens zal een eiland dicht bij het strand toeristen afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk doen instorten en waterrecreatie onmogelijk maken omdat er nog amper golven zullen zijn. Ook zullen zich volgens de burgervader binnenschepen in de rustige wateren tussen het eiland en het strand wagen, 'waardoor we een open riool van scheepsolie en afval krijgen'.

Burgemeester Leopold Lippens reageert alvast verheugd: "Het doet burgemeester Graaf Leopold Lippens veel plezier dat staatssecretaris Philippe De Backer niet bang is om in verband met het geplande proefeiland standpunten in te nemen die logisch zijn. Het is belangrijk dat wetenschappelijk wordt bewezen dat een testeiland het beste alternatief is. De gemeente Knokke-Heist wenst ook nauw betrokken te worden bij alle stappen van het Complex Project Kustvisie van de Vlaamse regering en het bijhorende onderzoek."

(BELGA)

Tegen de aanleg van het eiland tekende de Knokse burgemeester, graaf Leopold Lippens, verzet aan. Hij maakte vorige week bekend dat hij een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht heeft gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van het proefeiland tegen te houden. De storm kan nu minstens tijdelijk gaan liggen, want het eiland komt er voorlopig niet, zegt staatssecretaris De Backer.Omdat Vlaanderen exclusief bevoegd is voor kustverdediging maar Noordzee en mariene ruimtelijke planning federale bevoegdheden zijn, nam De Backer in zijn MRP een zone voor een testeiland op. Het opzet is te bekijken hoe de kust op lange termijn beschermd kan worden tegen een duizendjarige storm. In 2020 zou moeten worden gestart met de aanleg van het 40 hectare grote kunstmatige eiland op 1,2 kilometer voor de Knokse kust, maar het proefproject leeft niet alle strenge voorwaarden van het MRP na, zegt De Backer.Hij legt uit dat wetenschappelijk aangetoond moet worden dat de voorziene plaats wel degelijk de beste plaats is om een testeiland te bouwen en dat alle mogelijke alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Er mag ook geen negatieve impact zijn op het milieu, er moet een risicoanalyse uitgevoerd worden ten aanzien van het munitiestort uit de Eerste Wereldoorlog op een zandplaat in de omgeving en als de baten van het hele project niet zouden opwegen tegen de impact op het milieu of ander ruimtegebruik, moet de site in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden."Tussen de wens om een testeiland te bouwen en de bouw zelf, liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren", zegt De Backer. "Ook Vlaanderen heeft dit ondertussen ingezien en is gestart met het Complex Project Kustvisie. Mijn beleidscel volgt dit project nauwgezet op, om erop toe te zien dat de Noordzee geen speelplein wordt waar wilde ideeën zomaar ten uitvoer worden gelegd. Het is nu aan Vlaanderen, en Ben Weyts, om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen."Volgens burgemeester Lippens zal een eiland dicht bij het strand toeristen afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk doen instorten en waterrecreatie onmogelijk maken omdat er nog amper golven zullen zijn. Ook zullen zich volgens de burgervader binnenschepen in de rustige wateren tussen het eiland en het strand wagen, 'waardoor we een open riool van scheepsolie en afval krijgen'.(BELGA)