Op de vorige gemeenteraad maakte Johan Pil (CD&V) zich al zorgen over het watertekort en de dreigende zomer. "Het is immers al de derde zomer op rij dat de landbouwers in Poperinge met extreme droogte te kampen zullen hebben ", zei Johan Pil, die zelf landbouwer is. Toen vroeg hij al of het mogelijk was om naast de spaarbekkens ook de bufferbekkens te gebruiken als tijdelijke wateropslag voor gebruik door landbouw en veeteelt. Maandagavond wilde hij van de burgemeester horen of er daarin al stappen werden gezet.

"Men belooft regen voor vannacht", stelde burgemeester Christof Dejaegher hem gerust. "Al werd er ook al eerder regen beloofd en was het minder dan aangekondigd. Wat betreft uw vraag had ik na de vorige gemeenteraad al contact opgenomen met de provinciale Dienst Waterlopen. De week nadien kwamen ze al langs om te kijken op het terrein of uw voorstel haalbaar is."

De Dienst Waterlopen zag inderdaad mogelijkheden om de wateropslag op te krikken. "Ze hebben een dam opgeworpen in de Vleterbeek om het spaarbekken te vullen", legde burgemeester Christof Dejaegher uit. "Op vandaag is men daar nog altijd mee bezig, om maar aan te geven hoe laag het waterpeil wel is. Het gaat zeer traag. Ook het bufferbekken, dat gevoed wordt van de Lenebeek, vult zich bijzonder traag."

Het bufferbekken en het spaarbekken staan in verbinding met elkaar. "Het zijn als het ware communicerende vaten. Een deel van het bufferbekken is ook bedoeld als spaarbekken. Er werd een schot geplaatst in de verbinding om te vermijden dat water in het spaarbekken terugloopt naar het bufferbekken. Bij regenweer kunnen die schotten snel weer verwijderd worden, dus de veiligheid blijft gegarandeerd. Het is niet de ideale oplossing, maar die bestaan niet in deze materie. Toch is het een goeie poging om iets aan het watertekort te doen", besloot de burgemeester.

(TOGH)