"Met dit stadsbestuur schakelen we een serieuze versnelling hoger op vlak van duurzaamheid", zegt Iepers schepen van Duurzaamheid Valentijn Despeghel (SP.A). "We willen proberen om minstens de doelstellingen te halen van het Burgemeestersconvenant 2030. Daarom hebben we beslist om volgend jaar 750.000 euro te investeren in 2.500 nieuwe zonnepanelen op daken van gebouwen, waarin we eigen stadspersoneel tewerkstellen. Nu l...

"Met dit stadsbestuur schakelen we een serieuze versnelling hoger op vlak van duurzaamheid", zegt Iepers schepen van Duurzaamheid Valentijn Despeghel (SP.A). "We willen proberen om minstens de doelstellingen te halen van het Burgemeestersconvenant 2030. Daarom hebben we beslist om volgend jaar 750.000 euro te investeren in 2.500 nieuwe zonnepanelen op daken van gebouwen, waarin we eigen stadspersoneel tewerkstellen. Nu ligt op geen enkel dak een zonnepaneel, toch niet in eigen beheer. De grote investering zal de exploitatiekosten doen dalen, wat in de toekomst zorgt voor extra ruimte om te investeren. We lieten berekenen dat de gebouwen in hun elektriciteitsvoorziening volledig kunnen terugvallen op deze zonnepanelen. We beginnen met gebouwen, waar eigen personeel zit, omdat het terugverdieneffect hier het grootst is. Op de daken van administratief centrum Auris, groen- en technische dienst, bib, archief, academie, fuifzaal Fenix en nieuwe turnhal komen zeker zonnepanelen. Verder lopen er studies voor de oude sporthal op de sportsite en enkele bestaande ontmoetingscentra. We hopen dat alle panelen er liggen tegen eind 2020, wat een besparing betekent van 150 ton CO2 per jaar."Ieper volgt het voorbeeld van buurstad Poperinge, dat al in 2015 begon met het plaatsen van 48 zonnepanelen op het administratief centrum van het stadhuis. "Hiervoor waren al zonnepanelen geïnstalleerd op het woonzorgcentrum, maar dat was niet in eigen beheer", aldus Poperings schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V). "In samenwerking met de provincie onderzochten we in 2018 en 2019 welke installaties mogelijk waren op daken van andere gebouwen. Dit resulteert nu in 589 zonnepanelen op jeugdontmoetingscentrum De Kouter, bib, gevechtssporthal, stadsdepot, buitenschoolse opvang, aanleunappartement 't Wingeroen en de ontmoetingscentra in Abele, Krombeke en Roesbrugge."Kostprijs: 230.000 euro, waarvan 100.000 euro met provinciale subsidies. "De investering zorgt voor een besparing van 29 ton CO2 per jaar. We gaan nu nog enkele gebouwen onderzoeken, waaronder OC De Bollaard in Watou en het stedelijk zwembad."(TP)