De actie rond de huisvuilophaling ging vooral om het al dan niet te vroeg buiten plaatsen van het huisvuil. In Oostende is het zo dat men afval pas vanaf 5 uur 's morgens buiten mag plaatsen op de dag van de ophaling. De ophaling zelf gebeurt dan vanaf 7 uur. Wie zijn afval te vroeg buiten plaats riskeert een GAS-boete van 60 euro. Tijdens de controle op zondagavond in de wijken Ma...