Door de stormen van afgelopen weken moest er zand geruimd worden van de kustbaan, dijk en tramsporen. Normaal gezien komt dat zand niet opnieuw op het strand terecht, maar het het a...

Door de stormen van afgelopen weken moest er zand geruimd worden van de kustbaan, dijk en tramsporen. Normaal gezien komt dat zand niet opnieuw op het strand terecht, maar het het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) gaf samen met Agentschap Natuur en Bos eenmalig de toestemming om het zand op het strand te dumpen. "Het zand mocht op het strand gedumpt en afgevlakt worden, op voorwaarde dat dit geen beschadiging veroorzaakt aan de duinen", vertelt Steve Timmermans, waarnemend afdelingshoofd afdeling Kust. "Wij hopen dat een deel van de bedolven helmplanten zich op natuurlijke wijze zal herpakken. We betreuren dat het fout is gelopen en we streven met alle partijen, zowel Vlaamse als regionale, naar een structurele oplossing om zo'n situaties in de toekomst te vermijden", klinkt het bij MDK.De politie onderzoekt wie de opdrachtgever wacht en hoe de fout is kunnen gebeuren.