"Niet verwonderlijk", zegt Jozef Leen, voormalig verantwoordelijke van de technische dienst bij Janssen Pharmaceutica. "De Moeren is een beschermd cultuurhistorisch landschap. Dat wil zeggen dat het landschap er strikt gecontroleerd wordt door de dienst Erfgoed. Wie er wil wonen, moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik heb zelf zes jaar geprocedeerd om hier te mogen bouwen. En nu wil men windmolens optrekken die tegen al deze voorwaarden indruisen."
...

"Niet verwonderlijk", zegt Jozef Leen, voormalig verantwoordelijke van de technische dienst bij Janssen Pharmaceutica. "De Moeren is een beschermd cultuurhistorisch landschap. Dat wil zeggen dat het landschap er strikt gecontroleerd wordt door de dienst Erfgoed. Wie er wil wonen, moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik heb zelf zes jaar geprocedeerd om hier te mogen bouwen. En nu wil men windmolens optrekken die tegen al deze voorwaarden indruisen."In het kader van Windkracht 2020 beloofde toenmalige minister van Energie Bart Tommelein de bouw van krachtigere windmolens. Die zouden vooral in havens en langs autostrades worden geplaatst. "Ik ben een absolute voorstander van groene energie", zegt Jozef. "Ik heb zelf energiezuinig gebouwd en ik geloof in de toekomst van waterstofenergie. Maar rationeel gezien is het gebied van De Moeren ongeschikt voor de bouw van windmolens. De grond bestaat hier uit veen en zand. Zonder palen zakken onze huizen in de grond. De inplanting van de molens zou dus wel eens een erg complexe en dure aangelegenheid kunnen worden. Het netwerk in De Moeren is bovendien te zwak voor een wisselende aanvoer via windenergie. Het gebeurt vaak dat ik mijn zonnepanelen opnieuw moet opstarten als landbouwers met hun machines aan de slag gaan. Een onstabiele energievorm zoals windenergie die plots veel stroom op het netwerk voorziet, dat is vragen om problemen. Om dat te vermijden, zou de netbeheerder het netwerk moeten versterken. Maar ook dat kost veel geld."Aspiravi wordt gesubsidieerd door de overheid. Momenteel voert het bedrijf via een extern studiebureau een 'scoping' uit, de eerste fase van een milieueffectenrapport (MER). "Dat studiebureau wordt betaald door Aspiravi", zegt Jozef. "Hier lijkt het credo 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt' perfect van toepassing. Ook de simulatiebeelden zoals die werden voorgesteld op de infomarkt kloppen niet. Er werd hier en daar wat aangepast, zodat de 200 meter hoge windmolens kleiner lijken. Bovendien kan Aspiravi geen antwoord bieden op vragen over geluidshinder en bovengrondse hoogspanningsleidingen", aldus Jozef."Alle informatie staat op onze website", klinkt het bij Aspiravi. "Verder wachten wij de conclusies van het studiebureau af." Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) maakt zich voorlopig geen zorgen. "Wij wachten de resultaten van het MER af. Ook het advies van de verschillende overheden moet tegen elkaar afgewogen worden. Bij de start van de 'scoping' hebben wij al een extra onderzoek gevraagd wat mogelijke geluidsoverlast betreft. Zo wordt op bepaalde plaatsen, zoals in Bulskamp, de mogelijke geluidshinder onderzocht. Bij elk MER-rapport wordt de geluidshinder, slagschaduwhinder en de impact op dieren zoals vleermuizen en vogels erg uitgebreid beschreven. De Moeren is bovendien een beschermd landschap. Dat houdt in dat ook de dienst Erfgoed een uitspraak zal doen in deze kwestie. Hun advies is doorslaggevend voor de uitvoering van de mogelijke plannen voor het windpark. Na het MER wordt trouwens ook nog eens een openbaar onderzoek gevoerd, waarin burgers individueel hun goedkeuring of afkeuring kunnen laten blijken. Ik wil me momenteel niet uitspreken over de concrete plannen zolang de dossiers niet uitgewerkt op tafel liggen. Maar we gaan dus zeker niet over één nacht ijs", aldus burgemeester Roose. Actiegroep Armageddon E40Bewester verenigt de inwoners van De Moeren. "Als we ons verenigen en op een rationele manier protesteren tegen deze plannen, dan zullen de beleidsmakers wel moeten luisteren", klinkt het strijdvaardig.