"Peter is niet zomaar een meeuw en daarom wil ik het opmerkelijke verhaal van deze kleine mantelmeeuw met iedereen delen" zegt Luc. "Op Facebook ontdekte ik een foto van deze vogel en zag dat hij geringd was. Hij werd gespot en gefilmd door een wildcamera van Bernine Deramoudt en Johan Rommelaere uit de Cardijnlaan in Nieuwpoort. De ring kon duidelijk worden afgelezen en ik stuurde de gegevens naar het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Een poosje later ontving ik de historiek van de vogel in kwestie. Dit was verdorie toch wel een speciale waarneming!"
...

"Peter is niet zomaar een meeuw en daarom wil ik het opmerkelijke verhaal van deze kleine mantelmeeuw met iedereen delen" zegt Luc. "Op Facebook ontdekte ik een foto van deze vogel en zag dat hij geringd was. Hij werd gespot en gefilmd door een wildcamera van Bernine Deramoudt en Johan Rommelaere uit de Cardijnlaan in Nieuwpoort. De ring kon duidelijk worden afgelezen en ik stuurde de gegevens naar het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Een poosje later ontving ik de historiek van de vogel in kwestie. Dit was verdorie toch wel een speciale waarneming!""De identiteit van de kleine mantelmeeuw kon bepaald worden dankzij de lettercombinatie R. WAT en de metalen ring L904816. De meeuw werd geringd door het INBO in Zeebrugge op 2 juli 1999. Het was een mannetje, in meeuwenjaren eigenlijk al een 'ouweheer'. Op 12 oktober 1999 werd hij opgemerkt door vogelaars in de haven van Figueira da Foz, in Beira Litoral in Portugal, waar hij voor het eerst overwinterde. Na de winter keerde hij terug naar zijn gekende plaats: de voorhaven van Zeebrugge. Hij werd zowel daar als tijdens de winter in Portugal regelmatig opgemerkt, maar ook in Spanje." Ieder jaar opnieuw onderneemt de kleine mantelmeeuw een trektocht om in het zuiden te overwinteren en keert hij 's zomers terug naar onze kust. Op 16 juni 2014 werd hij door het INBO gevangen in de voorhaven van Zeebrugge en voorzien van een GPS-zender GPS62. De meeuw werd 'Peter' gedoopt. In september vertrok hij opnieuw. Er is gebleken dat hij de ene winter naar Isla Cristina (Huelva) in Spanje trekt en de andere winter naar de haven van Sines in Baixo Alentejo, Portugal. Zo ging het nog jaren door. Tot onze Peter plotseling op 10 juni gefilmd wordt door de wildcamera van Johan Rammelaere en Bernine Deramoudt, terwijl hij zich te goed doet aan kattenbrokken die als egelvoer dienen in de Nieuwpoortse Cardijnlaan. Peter is voor de eerste keer in mijn geboortestad gespot!"Luc legt uit waarom meeuwen gekleurringd worden: "Op een kleurring, die vrij makkelijk is af te lezen, staat een individuele code. De vele waarnemingen bieden een schat aan ecologische gegevens over een welbepaald individu én over een populatie: waar broeden en overwinteren ze, waar zoeken ze voedsel, welke leeftijd bereiken ze, wat is het overlevingspercentage, hoe trouw is een individu aan een partner, hoe wordt gereageerd op het verdwijnen van een broedgebied of op het ontstaan van een nieuw foerageer- of rustgebied (zoals het strandreservaat Nieuwpoort)...", klinkt het. "Met de loggers (GPS) wordt er nog meer informatie verzameld: de plaatsgegevens worden met een instelbare frequentie opgeslagen, bijvoorbeeld om het uur zijn of om de 10 minuten. Zo kunnen verplaatsingen nauwkeurig geanalyseerd en vergeleken worden. Al deze info draagt bij tot meer inzicht in het gedrag van meeuwen. Dat kan helpen bij de bescherming van een kolonie of een populatie, zo kan aangetoond worden wat de reden van overlast is, hoe nieuwe gebieden beter kunnen worden ingericht, hoe de relatie is tussen meeuwen onderling én met de mens. Kennis is de sleutel voor begrip, niet alleen op ecologisch vlak, maar ook voor datgene waar anders geen begrip voor is."