Peter Bossu (54) is getrouwd met Nele Dehaemers en vader van Mara, Ireen en Bavo. Het gezin woont in Lampernisse. " Na 25 jaar op kabinetten, parlementen en de SP.A-studiedienst in Brussel sla ik vanaf 1 september een nieuwe weg in", vertelt Peter. "Ik beloof er een lap op te zullen geven", zegt hij.
...

Peter Bossu (54) is getrouwd met Nele Dehaemers en vader van Mara, Ireen en Bavo. Het gezin woont in Lampernisse. " Na 25 jaar op kabinetten, parlementen en de SP.A-studiedienst in Brussel sla ik vanaf 1 september een nieuwe weg in", vertelt Peter. "Ik beloof er een lap op te zullen geven", zegt hij."Ik verlaat dus na bijna 25 jaar kabinetten, fracties en studiedienst Brussel als werkplek en doe dat met een goed gevoel en met veel dankbaarheid. Het was verre van makkelijk in de politieke jungle, maar ik ben en blijf ervan overtuigd dat wie wil, wie durft, wie blijft goeie zaken verdedigen, wel mee het verschil kan maken. Ik ben ook dankbaar voor de samenwerking die ik met velen van het groene middenveld jaren had. Ook dat is een overtuiging: politiek en bewegingen die samen zaken verdedigen, veranderen de samenleving."Vele jaren geleden startte Peter Bossu in de Blankaart waar hij medewerker was van Paul Hauwen, toen stond natuurbescherming nog in zijn kinderschoenen. "Er is in die 25 jaar dat ik uit de Blankaart weg ben heel wat veranderd", steekt Peter van wal. "Destijds hadden we 25.000 leden nu zijn het er 106.000, wat aangeeft dat natuurbescherming nu veel meer mensen aanspreekt, dat veel meer mensen bezig zijn met de zorg en het behoud van de natuur, met het milieu en vooral dat mensen een veilige en gezonde leefwereld voor zichzelf maar ook voor komende generaties willen creëren.""Structureel is er ook heel wat veranderd in die tijd. Gedurende die 25 jaar heb ik heel wat ervaring opgedaan en een groot netwerk uitgebouwd wat een meerwaarde is om vanuit die unieke positie te kunnen werken. Het is zeker mijn bedoeling om mij met Natuurpunt heel goed in te zetten voor de natuur, voor het herwinnen van de diversiteit zowel bij planten als bij dieren. We zullen ons niet verliezen in details maar het grotere doel voor ogen houden.""Het is een feit dat de natuurliefhebber, de strijder voor het behoud van de natuur vroeger tegenover nu een grote verandering heeft ondergaan, tegenwoordig is de groep heel divers, zijn er heel wat mensen die begrijpen dat het behoud van de natuur, het zich inzetten voor het milieu, van groot belang is voor onze maar zeker ook voor de volgende generaties." Peter Bossu schreef verschillende boeken over het thema. Sinds 2012 oefent hij geen politiek ambt meer uit en leverde gesmaakte bijdragen aan verschillende tijdschriften, in die periode schreef hij ook, samen met Danny Decaestecker, het kindertheater Suskewiet en samen met Henk Cnockaert, het theaterstuk La Palma- land van belofte. Daarnaast schrijft hij ook opiniestukken rond natuur en milieu voor Knack-KW. Peter is ook een begenadigd schilder, die in zijn schilderijen ook de natuur verheerlijkt, werken van hem zijn te zien tijdens de tentoonstelling Gezeg en de Kunst in Oeren van 23 augustus tot 8 september, samen met Johan Lowie en Danny Hoorelbeke, voor meer info: peter.bossu@telenet.be. Kortom: Peter is iemand die van vele markten thuis is en zich al meer dan 25 jaar inzet op velerlei gebieden voor het behoud en herstel van de natuur.(ACK)