Patrick zucht diep als we zijn aangekomen in de wegel waarnaar hij ons heeft meegenomen. Alweer blijkt op zijn landerijen een van de jonge waardevolle populieren die hij heeft aangeplant met opzet te zijn afgeknakt. De locatie is een modderig, onverhard zijweggetje van de Ventweg Zuid, die parallel met de E403-afritweg loopt.
...

Patrick zucht diep als we zijn aangekomen in de wegel waarnaar hij ons heeft meegenomen. Alweer blijkt op zijn landerijen een van de jonge waardevolle populieren die hij heeft aangeplant met opzet te zijn afgeknakt. De locatie is een modderig, onverhard zijweggetje van de Ventweg Zuid, die parallel met de E403-afritweg loopt."Dit vandalisme is nu al bijna twee jaar bezig, met tussenpozen weliswaar", sakkert hij. "Een pure aanslag op de natuur. Ik ben het beu. Vanaf nu plaats ik hier een wildcamera. Daarmee maak je zelfs in het pikkedonker haarscherpe beelden. Zo wil ik de bomenhater vatten of op z'n minst afschrikken. Ik zou eindelijk wel eens willen weten wie er mijn bomen kapotmaakt en waarom."Patrick (60) woont met zijn gezin in de Ernest Claeslaan. Op de ouderlijke hoeve, waar hij als kind is opgegroeid. Hij heeft de boerderij met haar akkers en weiden omgevormd tot een natuurgebied van ettelijke hectaren met heel wat houtkanten, dreven, hagen, poelen, blijvend grasland en zelfs bos. Hij doet op zelfstandige basis aan tuinaanleg en boomverzorging en is sinds 1990 teeltoverste en leraar tuinbouw aan het VTI in Poperinge - een halftijdse opdracht. Voorts is hij natuurliefhebber én een ervaren jager."Het vandalisme op mijn grond nabij de ventweg gebeurt op twee zeldzame populierensoorten, die er de voorbije twee jaar werden aangeplant", doet hij zijn verhaal. "Het is de bedoeling om die jonge aanplant te laten fungeren als moederbomen, mochten de klonen uitsterven in de vrije natuur. Het gaat enerzijds om de met uitsterven bedreigde UNAL-populieren, die geteeld werden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, en anderzijds om de inheemse Zwarte populier, die destijds bijna volledig door de meer rendabele Canadese populier verdrongen werd. Beide soorten komen nog nauwelijks voor in Vlaanderen en hun overlevingskansen zijn niet bijster groot."De zeldzaamheid van de twee populierensoorten maakt het vandalisme op de jonge bomen des te schrijnender. Van de zwarte populier zijn de natuurlijke populaties bijna allemaal verdwenen, op nog wat oude exemplaren in de IJzervallei na. Onder meer in de omgeving van Poperinge, waar Patrick in de tuinbouwafdeling van het VTI lesgeeft. "Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft een tijd geleden met onze school contact opgenomen met de vraag of er samengewerkt kon worden om de zeldzame bomen voor het nageslacht te redden. Aangezien ik er teeltoverste ben én bomenliefhebber, was de zaak snel beklonken. We hebben de teelt en de verspreiding van de inheemse populieren op ons genomen. Er zijn op die manier al honderden boompjes weer in de natuur terechtgekomen. Per kloon staan er op school twee moederbomen om stekken van te nemen. Alle jonge bomen worden uit dat stekmateriaal geteeld.""Het is delicaat om de moederbomen enkel op één plaats te hebben, want ziekte, brand of storm zouden ze kunnen vernielen. En dus heb ik een kopie van de moederklonen geplant op mijn percelen langs de wegel aan de Torhoutse ventweg. Mocht er in Poperinge een kloon afsterven, dan kan er bij mij nieuw stekmateriaal opgehaald worden. Als dat vandalisme ophoudt tenminste."Twee jaar geleden al werden de eerste UNAL-populieren op Patricks landerijen nabij de E403-afrit aangeplant. "In het daaropvolgende jaar kregen de boompjes met heel wat vandalisme af te rekenen", foetert hij. "Er werden exemplaren uit de grond gerukt of afgeknakt. Ook de stambeschermers om de jonge aanplant tegen de reeën te beschermen, werden geregeld stuk getrokken en weggegooid in de nabije velden of de aangrenzende beek. Aanvankelijk dacht ik dat het om deugnieterij van spelende kinderen ging, maar dat bleek niet te kloppen.""In het voorjaar van 2019 werden flink wat beschadigde of verdwenen klonen noodgedwongen door nieuwe vervangen. Daarna werden ze maandenlang met rust gelaten. Tot het vandalisme vorige maand - in december dus - weer in alle hevigheid oplaaide. De toppen van de jonge boompjes werden afgekraakt, de stambeschermers verwijderd en sommige boompjes volledig vernield.""Waarom iemand het op mijn bomen gemunt heeft, is me een raadsel. Maar dit moet stoppen. Overdag is er sociale controle, onder meer dankzij verre buren die zicht op de wegel hebben en op de hoogte van de zaak zijn. Maar 's nachts is dat toezicht er niet. Dus zal ik er een wildcamera aanbrengen om in het donker opnames te kunnen maken. Met de wettelijk verplichte bordjes met camerabewaking erbij. De wildcamera hoog in een boom hangen, is voor een boomsnoeier als ik gelukkig geen probleem. Het gecamoufleerde en geruisloze toestel valt overigens niet op. De bomenhater weze gewaarschuwd."