De gepensioneerde militairen zijn goed vertegenwoordigd in leidinggevende functies binnen de verschillende adviesraden in Koekelare. Guido Wauters is voorzitter van de Sportraad, Rik Dubois van de Seniorenadviesraad en nu Patrick Claeys van de K.A.L.M., de Koekelaarse adviesraad voor Leefmilieu. De 60-jarige onderofficier op rust is afkomstig van Oedelem, maar volgde 20 jaar geleden zijn toenmalige vriendin - en nu zijn echtgenote - Ria Vandermeulen naar de Ciderstraat in Koekelare. "Ik zetel al negen jaar in de milieuraad en heb dus al wat ervaring opgebouwd", begint de opvolg...

De gepensioneerde militairen zijn goed vertegenwoordigd in leidinggevende functies binnen de verschillende adviesraden in Koekelare. Guido Wauters is voorzitter van de Sportraad, Rik Dubois van de Seniorenadviesraad en nu Patrick Claeys van de K.A.L.M., de Koekelaarse adviesraad voor Leefmilieu. De 60-jarige onderofficier op rust is afkomstig van Oedelem, maar volgde 20 jaar geleden zijn toenmalige vriendin - en nu zijn echtgenote - Ria Vandermeulen naar de Ciderstraat in Koekelare. "Ik zetel al negen jaar in de milieuraad en heb dus al wat ervaring opgebouwd", begint de opvolger van Georges Pollentier. Patrick staat binnen de Milieuraad bekend als heel actief, zowel bij het aanbrengen van ideeën, als van het uitwerken van onderwerpen en het meewerken aan activiteiten. "Als nieuwe voorzitter wil ik vooral een opbouwende en positieve werking van de milieuraad, met duidelijke adviezen naar de gemeente toe. Want hoe concreter de voorstellen zijn die wij doen, hoe concreter ze besproken kunnen worden door het gemeentebestuur. Een van onze meest recente voorstellen bijvoorbeeld is om de zone op het kruispunt van de Hovaerestraat en de Ringlaan - nu een vuile hoek - op te frissen met bijvriendelijke planten. Ons gemeentebestuur doet zijn best, maar er mogen zeker nog meer groene inspanningen gebeuren op onze gemeente.""De Milieuraad is een belangrijke schakel tussen de inwoners van Koekelare en het gemeentebestuur. De leden van de Milieuraad zijn een aanspreekpunt voor de inwoners voor vragen en problemen in verband met het milieu. Die komen dan aan bod tijdens onze vergaderingen", aldus de nieuwe voorzitter die ook begeleider natuur- en milieu-educatie is in het bezoekerscentrum Bulskampveld in Beernem en het bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen. Met die ervaring op zak hielp hij mee aan de uitwerking van 'De Legende van het Motespook' en momenteel helpt hij mee met de nieuwe zoektocht 'Waar is Oscar'. "Het is een zoektocht geworden voor het hele gezin in het Koekelarebos. We lanceren hem heel binnenkort."Patrick is ook heel actief bij natuurwerkgroep De Kerkuil. Voor deze vzw gaat hij heel veel op pad met de fiets. "Ik ben bij veel mensen bekend als 'de man met de fiets', zeker bij de landbouwers omdat ik vaak langs hun velden rijd. Maar in de auto kun je nu eenmaal veel moeilijker vogels spotten. En daarnaast is fietsen uiteraard veel beter voor het milieu én voor je lichaam. Voor De Kerkuil volg ik hier bij ons in Koekelare de aanwezigheid van zwaluwen, uilen en bruine kiekendieven op."De nieuwbakken voorzitter heeft ook een band met het Lange Max Museum. "Ik geef de activiteit 'Uilen en pluizen' tijdens de krokusvakantie als natuuractiviteit in het Lange Max Museum. Vorige week hebben we trouwens een zwaluwbox geïnstalleerd aan het museum, een mobiel en tijdelijk informatiepunt waar passanten op een originele en eenvoudige manier informatie ontvangen over zwaluwen."