De gepensioneerde militairen zijn goed vertegenwoordigd in leidinggevende functies binnen de verschillende adviesraden in Koekelare. Guido Wauters is voorzitter van de Sportraad, Rik Dubois van de Seniorenadviesraad en nu Patrick Claeys van de K.A.L.M., de Koekelaarse adviesraad voor Leefmilieu. De 60-jarige onderofficier op rust is afkomstig van Oedelem, maar volgde 20 jaar geleden zijn toenmalige vriendin - en nu zijn echtgenote - Ria Vandermeulen naar de Ciderstraat in Koekelare. "Ik zetel al negen jaar in de milieuraad en heb dus al wat ervaring opgebouwd", begint de opvolg...