Begin dit jaar kwijnden de eerste twintig bomen vanaf de Hallebaststraat/Vierstraat onverwacht snel weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie. Het pad waarlangs de bomen staan, wordt namelijk vaak door wandelaars, joggers en fietsers gebruikt om Dikkebusvijver te bereiken.
...

Begin dit jaar kwijnden de eerste twintig bomen vanaf de Hallebaststraat/Vierstraat onverwacht snel weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie. Het pad waarlangs de bomen staan, wordt namelijk vaak door wandelaars, joggers en fietsers gebruikt om Dikkebusvijver te bereiken.Het stadsbestuur besliste dan ook om snel over te gaan tot de velling van een eerste reeks afgestorven of wegkwijnende populieren en zocht contact met de gemeente Heuvelland. Omdat de bomen letterlijk op de gemeentegrens staan, wordt de kostprijs voor het vellen verdeeld tussen Ieper en Heuvelland. Deze dankbare samenwerking van gemeenten zorgt ervoor dat sneller dan gepland deze gevaarlijke situatie zal verholpen zijn.De resterende bomen worden goed onderzocht en wanneer er ook daar gevaar dreigt, wordt er actie ondernomen. Er komen nieuwe bomen in de plaats van de gevelde: zwarte populieren (Populus nigra). Dat is een streekeigen populierensoort die na de Eerste Wereldoorlog bijna volledig verdrongen werd door aanplanting van de (niet streekeigen) Canadapopulier.Zeven dode boomstronken blijven echter gewoon staan tot op een hoogte van 4 meter. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de holtes en spleten in oude populieren dé perfecte woonplaats zijn voor vleermuizen en vogels. Vleermuizen zijn namelijk grote fan van vijvers. Ze gaan er jagen op insecten. De vleermuizen zoeken in de smalle ruimtes tussen loszittende stukken schors naar veilige schuilplaatsen. Ze gebruiken de bomenrij ook als beschutte trekroute tussen de vijver en de bossen op de Kemmelberg.Dode stammen trekken daarenboven ook heel wat insecten aan die van het hout leven. Daar komen op hun beurt dan ook weer spechten en andere vogels op af. Afgestorven stammen zijn ook dé perfecte plek voor de ontwikkeling van paddenstoelen en zwammen. Zo gaan alles bijeen een pak natuurwaarden van deze oude populierendreef, niet verloren. (E.F./ foto E.F.)