Begin dit jaar kwijnden de eerste twintig bomen vanaf de Hallebaststraat/Vierstraat onverwacht snel weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond er een gevaarlijke situatie. Het pad waarlangs de bomen staan, wordt namelijk vaak door wandelaars, joggers en fietsers gebruikt om Dikkebusvijver te bereiken.
...