Schepen Filiep De Vos kadert de beslissing: "Op basis van ontvangen bezwaren en adviezen hebben we beslist de aanvraag tot dempen van de Oude Leiearm in Wielsbeke in te trekken. We bekijken nu samen met Unilin wat mogelijk is."
...

Schepen Filiep De Vos kadert de beslissing: "Op basis van ontvangen bezwaren en adviezen hebben we beslist de aanvraag tot dempen van de Oude Leiearm in Wielsbeke in te trekken. We bekijken nu samen met Unilin wat mogelijk is."Er werden 67 bezwaarschriften ingediend, onder andere van de politieke partij Groen. Partijleden protesteerden in februari tegen de demping van de arm die gelegen is tussen het bedrijf en het recyclagepark. Provincieraadslid Maarten Tavernier haalt enkele redenen aan: "Het is niet wenselijk bestaande natuur te vernietigen. Op vlak van waterhuishouding is er onvoldoende compensatie voorzien. Dit project valt vervolgens niet te rijmen met de huidige inzichten rond droogtestress en klimaatverandering." Daarnaast loopt er ook een plan voor het herstel van de Leie en de Leievallei. "Dit project staat daar diametraal tegenover. De Vlaamse overheid voorziet middelen om gedempte meanders open te leggen. Hier zou het omgekeerde gebeuren."De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het departement omgeving volgde deze bezwaren en dat doet dus ook de gemeente. Voorlopig gaat de demping van de Oude Leiearm dus niet door. (NVR)