"Waarom vinden we dat belangrijk?", stelt SOMM-fractieleider Johan Vandenbussche. "We willen een groene gemeente zijn, toerisme versterken, de open ruimte waarderen. Trage wegen passen daar volgens ons perfect in, zeker voor recreatie of hoevetoerisme. We willen de groene functie versterken en dan zijn die trage wegen ook een mogelijkheid om er te geraken. Ze geven ook rust en beplanting die minder voorkomt op drukke wegen. Het zijn snelle verbindingen om zich veilig te verplaatsen, zowel door het centrum als door het buitengebied. Het zijn vaak ook historische wegen, niet zelden voorzien van kapelletjes. Dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat we er als gemeente werk moeten van maken, meer dan nu het geval is. Wat blijkt nu? Sinds 1 september 2019 is het nieuwe decreet op de gemeentewegen in voege getreden. Als fractie willen we het belang daarvan onderstrepen. Vooral ook de mogelijkheden die we daarin krijgen om een veiligheidsbeleid, natuurbeleid en recr...