Volgens schepen van Milieu Olivier De Marez klopt het dat de gemeente Oostrozebeke voor nogal wat schrappingen heeft gezorgd. "Ik denk daarbij aan het hele natuur- en parkgebied de Mandelmeersen en de terreinen achter de Zilvertorens die parkgebied geworden zijn", zegt hij. "In deze gebieden kan vanzelfsprekend niet gejaagd worden omwille van de vele fietsers en wandelaars. Tot deze jachtvrije zone behoort ook het recreatiegebied rond de voetbalvelden op Ettingen. Ook de Groene Long, waar wandelaars en joggers graag komen sporten, werd uit de jachtplannen verwijderd. Intussen is daar ook een speelsite geïnstalleerd, waar vanzelfsprekend ook niet meer gejaagd mag worden. Dat is ook het geval voor de oude spoorwegbedding vanuit de Ooigemstraat naar de...

Volgens schepen van Milieu Olivier De Marez klopt het dat de gemeente Oostrozebeke voor nogal wat schrappingen heeft gezorgd. "Ik denk daarbij aan het hele natuur- en parkgebied de Mandelmeersen en de terreinen achter de Zilvertorens die parkgebied geworden zijn", zegt hij. "In deze gebieden kan vanzelfsprekend niet gejaagd worden omwille van de vele fietsers en wandelaars. Tot deze jachtvrije zone behoort ook het recreatiegebied rond de voetbalvelden op Ettingen. Ook de Groene Long, waar wandelaars en joggers graag komen sporten, werd uit de jachtplannen verwijderd. Intussen is daar ook een speelsite geïnstalleerd, waar vanzelfsprekend ook niet meer gejaagd mag worden. Dat is ook het geval voor de oude spoorwegbedding vanuit de Ooigemstraat naar de Hulstestraat, die vorig jaar werd uitgerust als wandelpad en ook heel veel gebruikt wordt. Ook werden heel wat nieuwe wijken geschrapt uit het jachtplan. Kortom, alles wat publiek domein is geworden, werd uit de jachtplannen verwijderd." We staken ook ons licht op bij de jagers op het grondgebied van de gemeente. Landbouwer Luc Vandaele, lid van het Wildbeheer Eenheid Mandelvallei (WBE), was onmiddellijk bereid tot enige toelichting. "Misschien eerst een korte schets van de jachtsituatie in de gemeente", opent hij. "Oostrozebeke zelf telt slechts vier jachtrechthouders. Het grondgebied van de gemeente wordt bejaagd door een vijftal jagers die het jachtgebied beheren. De meeste schrappingen zijn gebeurd door de gemeente zelf. Op mijn eigen jachtgebied is er tot op heden geen enkele eigenaar die me is komen vragen om niet meer te jagen. De schrappingen die gebeurd zijn, zijn heel normale schrappingen, zoals nieuwe wijken die vroeger in ons jachtgebied lagen, maar waar wij vanzelfsprekend niet binnendringen. Ook in nieuwe park- en natuurgebieden wordt niet gejaagd en dat hebben wij steeds gerespecteerd. Ik denk concreet aan de Kattestraat, waar 16 huizen werden gebouwd.""Wij jagen ook niet in private tuintjes, ook al staan die soms in ons jachtgebied. Bij het schieten moeten we op een afstand van 150 meter van de gebouwen blijven. Het is ook zo dat dankzij het wildbeheer door de jagers er nog wild aanwezig is in onze gemeente. Elk jaar worden er nauwkeurige tellingen met nachtkijkers doorgevoerd vooraleer er wild wordt afgeschoten. Wanneer wij bijvoorbeeld 50 hazen tellen in ons jachtgebied dan worden er slechts 20 afgeschoten.""Wanneer wij de vossen bijvoorbeeld hun gang zouden laten gaan, dan zat er allang geen wild meer in onze regio. De vossen doden alles wat op de grond broedt, zoals fazanten en patrijzen. Wij doen er dan ook alles aan om hun aantal in te perken. We moeten ze niet allemaal uitroeien, want vossen zorgen voor het ruimen van zieke dieren. Wanneer de vossen echter de hoenderhokken van particulieren binnendringen en een grote ravage aanrichten, dan kloppen de gedupeerden aan bij de jagers met de vraag om tussen te komen. Naast de vossen komen nu ook de dassen in het vizier. Gelukkig zijn het er nog niet zoveel in onze regio, maar we moeten het in het oog houden, want die beesten zijn even gevaarlijk als de vossen voor alle pluimvee."Niettegenstaande de enorme inspanningen van de jagers kon het verdwijnen van een aantal soorten niet worden afgeremd. "De laatste jaren was het patrijzenbestand drastisch aan het teruglopen, maar dat hebben we een halt kunnen toeroepen door de vossen uit te schakelen. De kieviten daarentegen zijn nagenoeg volledig verdwenen en dat is ook het geval in Nederland. Ook de kwartels, snippen en goudplevieren zijn helemaal uit onze regio's verdwenen. Heel veel heeft te maken met de moderne manier van landbouw bedrijven." (Julien Cluyse)