Eerst en vooral: wat is dat warmtenet nu precies? Eigenlijk is het simpel: een warmtenet brengt via ondergrondse geïsoleerde buizen een warmteoverschot naar plaatsen waar nood is aan extra warmte. In Oostende wordt restwarmte die vrijkomt bij de afvalverbranding in de verbrandingsoven van de intrecommunale IVOO naar huizen en bedrijven geleid.
...