Meeuwen horen bij de kust als het strand en de zee. Je vindt ze in alle badplaatsen en alle kustgemeenten nemen maatregelen om te verhinderen dat meeuwen vuilniszakken open pikken: ophaling 's nachts of 's ochtends vroeg, een verbod om vuilniszakken vroeger buiten te zetten dan de dag van de ophaling, soms vuilniscontainers. Het voederen van meeuwen is ook overal verboden. Maar in maatregelen tegen de meeuwennesten nemen Oostende en Blankenberge het voortouw.
...