"Sinds de coronacrisis lijkt het wel of de goede manieren achterwege zijn gelaten", vindt schepen voor Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA). "Daarom zetten we extra in op netheidsacties. We focussen op mensen die afval op straat gooien, zoals sigarettenpeuken maar tegenwoordig ook mondmaskers, vuilniszakken die te vroeg buiten staan en afvalkorven die volgepropt zijn met huisvuilafval."
...

"Sinds de coronacrisis lijkt het wel of de goede manieren achterwege zijn gelaten", vindt schepen voor Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA). "Daarom zetten we extra in op netheidsacties. We focussen op mensen die afval op straat gooien, zoals sigarettenpeuken maar tegenwoordig ook mondmaskers, vuilniszakken die te vroeg buiten staan en afvalkorven die volgepropt zijn met huisvuilafval."Concreet organiseert de stad vanaf nu tot eind september elke week twee avond/ochtend afvalzakkenacties in het centrum en telkens een andere wijk. Een sigarettenpeukactie wordt twee keer per week georganiseerd en dat altijd in het centrum. "Vuilniszakken worden veel te vroeg buiten gezet waardoor meeuwen vrij spel krijgen en de straten bezaaid liggen met afval. Daarom gaan we op de noodrem staan. Tijdens de eerste actie gingen de vaststellers tussen 3 en 5 uur 's morgens op pad. We konden al heel wat overtredingen vaststellen, waarvan nu al zo'n 32 mensen geïdentificeerd zijn."De overtredingen worden vastgesteld door de gemeenschapswachten en door politieagenten, die ook in burger zullen patrouilleren. "In september volgt een evaluatie. Het is zeker de bedoeling dat we dit verder blijven doen, maar dan zullen we bijsturen waar nodig", zegt schepen voor GAS-boetes Maxim Donck (N-VA)."Dit is al langer een pijnpunt in Oostende", vindt schepen Björn Anseeuw. "Voor deze zomer hebben we dertig extra mensen aangeworven. De vuilnisbakken worden momenteel drie keer per dag geleegd. Dat is een ongelofelijke investering, maar wel één die echt nodig is. Om een voorbeeld te geven: om een kauwgom te verwijderen heb je een hogedrukspuit nodig en personeel om die te bedienen. Wanneer het zo niet lukt, moet je terug met stikstof. Dat kost allemaal veel meer dus dan nu inzetten op handhaving."Verder werden er ook extra afvalbakken voorzien op bekende overlastplaatsen en alle vuilnisbakken in het centrum werden voorzien van asbakjes. De stad riep een telefoonnummer in het leven om gratis melding te doen van sluikstorten. Waar mogelijk werden er nieuwe afvalstraten geplaatst. Tot slot worden ook onbemande camera's ingezet om sluikstorters op heterdaad te betrappen.