"Zwerfvuil is milieuvervuilend, storend én het kost jaarlijks veel geld aan de belastingbetalers om dat allemaal op te ruimen. Ruim 164 miljoen euro", vertelt Maxim Veys "Als we minder belastinggeld willen verspillen, propere straten en stranden willen en onze gemeenten aantrekkelijker willen maken, dan is het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen, zoals in Brussel en Wallonië, noodzakelijk", aldus Veys, die ook gemeenteraadslid is voor de meerderheid in Kortrijk. Hij zette zich dit weeke...

"Zwerfvuil is milieuvervuilend, storend én het kost jaarlijks veel geld aan de belastingbetalers om dat allemaal op te ruimen. Ruim 164 miljoen euro", vertelt Maxim Veys "Als we minder belastinggeld willen verspillen, propere straten en stranden willen en onze gemeenten aantrekkelijker willen maken, dan is het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen, zoals in Brussel en Wallonië, noodzakelijk", aldus Veys, die ook gemeenteraadslid is voor de meerderheid in Kortrijk. Hij zette zich dit weekend tijdens de World Cleanup Day samen met enkele vrijwilligers in om de openbare weg rond de Broeltorens op te ruimen.World Cleanup Day is een wereldwijde burgeractie om de problemen met zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. Het idee van de World Cleanup Day is afkomstig uit Estland: op 3 mei 2008 werd een grootscheepse opruimactie georganiseerd. Meer dan 50.000 Esten namen deel. De eerste echte WCD werd gehouden op 15 september, waarbij zich 380.000.000 vrijwilligers over 155 landen registreerden. Het initiatief is daarmee de grootste burgeractie ooit. Ook in België nemen er jaarlijks een honderdtal mensen deel."Het is een dagelijks beeld op onze straten, in onze parken en waterplassen: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, verpakkingen, flesjes,... Het houdt niet op. Daarenboven betaalt wie zich niet bezondigt aan het vervuilen momenteel dubbel: Een eerste keer door de kost van zijn vuilniszak, een tweede keer door het meefinancieren van de opruimkosten", pleit Maxim.Tachtig procent van de Vlamingen is volgens Veys voorstander van de invoering van statiegeld op blikjes en flessen (40% van het volume zwerfvuil) en meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten is reeds lid van de Statiegeldalliantie, waaronder Kortrijk. "Na de Brusselse regering in juli, voert nu ook de nieuwe Waalse regering het statiegeldsysteem in, meer dan redenen genoeg dus om de druk te verhogen bij de Vlaamse onderhandelaars. De stad doet met het antipeukenbeleid al wat ze kunnen, nu is het Vlaanderen die aan zet is."Veys spreekt duidelijke taal: "Statiegeld als maatregel werkt. Men zaait graag verwarring door met cijfers te goochelen en door elkaar te gebruiken. Maar de bewijzen zijn er: In de landen waar statiegeld reeds werd ingevoerd vermindert zwerfvuil tot 40 procent. Dat staat gelijk aan 56,7 miljoen minder opruimkosten op jaarbasis. Dit gaat over ons milieu, onze straten, pleinen, stranden en plassen én over uw en mijn belastinggeld. Er is dus geen tijd meer te verliezen."