Op 30 januari lichtte men de plannen toe aan de buurtbewoners. Het bos wordt weer uitgebreid tot het de grootte heeft van vroeger. Eline Hostens van Agentschap Natuur en Bos vergeleek het bos van nu immers met de situatie in 1850. "De Vlaamse regering heeft de uitbreiding van het bos bekrachtigd. Dat moet er komen in het kader van het Seine-Scheldeproject. Dit gaat niet alleen de waterwegen aan, maar er hangen ook natuurcompensaties a...

Op 30 januari lichtte men de plannen toe aan de buurtbewoners. Het bos wordt weer uitgebreid tot het de grootte heeft van vroeger. Eline Hostens van Agentschap Natuur en Bos vergeleek het bos van nu immers met de situatie in 1850. "De Vlaamse regering heeft de uitbreiding van het bos bekrachtigd. Dat moet er komen in het kader van het Seine-Scheldeproject. Dit gaat niet alleen de waterwegen aan, maar er hangen ook natuurcompensaties aan vast. Tien gebieden langs de Leie moeten weer opgewaardeerd worden. Ooigem-bos is daar één van", klonk het.Ooigem-bos is natte natuur. Natte natuur is alles van natte ondergronden tot redelijk drogen. Van moerassen tot bos. "Tegen de Desselgemstraat leggen wij weilanden aan met bosflora zoals bosanemonen. Verder leggen we ook een nieuwe strook bos aan tegen de Leie en een stukje bos tegen de Eerste Linieregimentstraat. Dat zullen vooral elzen en wilgen zijn", zegt Eline Hostens. Over dat laatste stukje ontstond heel wat commotie. Buurtbewoners klaagden dat het zicht weggenomen zou worden. "We vonden een compromis en laten een stukje bos weg tegen de Eerste Linieregimentstraat", vulde ze aan.Boswachter Jan Allegaert legde uit hoe de bossen beheerd zullen worden. "De grasladen kunnen door landbouwers beheerd worden. Het Ooigem-bos zelf heeft een nulbeheer. Daar laten we de natuur hun gang gaan. De nieuwe stukken worden na enkele jaren uitgedund om de goede, sterke bomen meer licht te gunnen", gaf hij aan.Op de vergadering grepen de Ooigemnaren terug naar 2017. Toen werden enkele hectaren bos zomaar gerooid. Dat bos is eigendom van de gemeente, maar werd uitgebaat door de Bosgroep van de provincie West-Vlaanderen. "De manier waarop dat gegaan is, was een vergissing. We moeten nu de natuur zijn gang laten gaan en het vanuit zichzelf weer een bos laten worden. Met machines kan je de bosanemoon of boshyacint vernietigen. Agentschap Bos en Natuur zoekt nu een overeenkomst met de gemeente om ook dat stuk te beheren", wist de boswachter. In 2020 zal de aanplanting van de nieuwe stukken bos beginnen, maar het zal nog jaren duren vooraleer het een echt bos worden. "Na de aanplanting is de timing onvoorspelbaar", sluit Eline af.(NVR)