Die studie moet de beste opties duidelijk maken voor aanpassingen in Het Spei, het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem, de hippodroom, het Goed te Nieuwenhove en de hele site Jeugdcentrum - kasteel van Potegem.
...

Die studie moet de beste opties duidelijk maken voor aanpassingen in Het Spei, het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem, de hippodroom, het Goed te Nieuwenhove en de hele site Jeugdcentrum - kasteel van Potegem.De basis van het hele project is de Gaverbeekvisie. De opmaak van een gebiedsvisie voor de Gaverbeekvallei is immers één van de strategische acties van het Interregproject VALYS. Het doel van VALYS is de ontwikkeling van het hele gebied van de Leievallei. De visie voor de Gaverbeek streeft naar een vallei die aangepast is aan het klimaat, met ruimte voor biodiversiteit, kwalitatieve open ruimte, duurzame landbouw en robuuste watersystemen.De VMM is beheerder van de Gaverbeek en wil de Gaverbeekvisie nu uitvoeren. Dat zal gebeuren met quick wins en acties op korte én lange termijn. Samen met het stadsbestuur zal gezocht worden naar de beste opties voor vijf plangebieden in Waregem: de woonwijk Het Spei, het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem (Textielstraat), de Gaverbeekhippodroom, het Goed te Nieuwenhove en de site Jeugdeiland - Kasteel van Potegem. Het stadsbestuur mag de ontwerper van de studie aanstellen. De keuze hiervoor is gevallen op Intercommunale Leiedal.De samenwerkingsovereenkomst met de VMM en de afsprakennota met Leiedal staan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van 1 oktober.