Het gaat om de realisatie van drie transformatoren van 5.000 kilovoltampère en drie windturbines met elk een capaciteit van 2.500 kilowatt. De aanvraag werd ingediend op 6 april. Tijdens het openbaar onderzoek werden liefst 1.207 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de windmolens, waaronder een petitie met 1.072 handtekeningen. Ook het schepencollege van Pittem gaf ongunstig advies.
...

Het gaat om de realisatie van drie transformatoren van 5.000 kilovoltampère en drie windturbines met elk een capaciteit van 2.500 kilowatt. De aanvraag werd ingediend op 6 april. Tijdens het openbaar onderzoek werden liefst 1.207 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de windmolens, waaronder een petitie met 1.072 handtekeningen. Ook het schepencollege van Pittem gaf ongunstig advies. Onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos, Infrabel, het Directoraat-Generaal Luchtvaart, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw & Visserij gaven een gunstig advies. Ook het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) was gunstig. Uit dat advies blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kunnen worden gehouden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dat houdt in dat geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of meer dan een half uur per dag mag ondervinden.De provincie volgde de gunstige adviezen. "We menen dat de hinder en de impact voor de omgeving beperkt zijn en dat er voldaan wordt aan alle slagschaduw-, geluids- en veiligheidsnormen", luidt het. "Ruimtelijk en landschappelijk sluiten de windmolens aan op een aantal aanknopingspunten, zoals de N37-gewestweg tussen Roeselare en Aalter, de spoorlijn 73 tussen Deinze en De Panne, en een hoogspanningslijn."Er zijn voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning. "De exploitant verbindt er zich toe om alle normen nauwgezet op te volgen. Zo plaatst Luminus/Windkracht Vlaanderen onder meer een slagschaduwdetectiesysteem op de turbines en zal ze erop toezien dat de geluidsnormen worden gerespecteerd", klink het nog. Schepen van Milieu Paul Lambrecht (CD&V) Pittem reageerde op de beslissing. "In naam van de gemeente moet ik toch toegeven dat wij verrast zijn door die plotse beslissing. Wij dienden met onze partij een negatief advies in. Er werd een groep onder de naam Leefbaar Pittem opgericht en er werden bijzonder veel bezwaarschriften verzameld.""Tot twee keer toe trok men de baan op en dit zelfs in de huidige lastige coronatijden. De inzet van die groep is onbeschrijflijk groot. Je ziet dat ook de bewoners niet akkoord gaan met de komst van windmolens om en rond hun woongebied. De windmolens brengen veel problemen met zich mee en wij als gemeentebestuur staan achter onze bewoners.""Wij gaan dan ook naar een oplossing zoeken of toch proberen een oplossing te zoeken. Tijdens het eerstkomende schepencollege zal deze kwestie zeker uitgebreid besproken worden. De gemeente heeft het recht om in beroep te gaan. Of we dit doen, is nog niet zeker, en zal beslist worden tijdens de vergadering met burgemeester en schepencollege." (NS)