Zeesterren, Noordzeekrabben en -kreeften, zeeappels, anemomen en steenbolken vonden er ondertussen een nieuwe biotoop. Noordzeeminister Johan Vande Lanotte ziet het riffenexperiment alvast als een win-winsituatie...

Zeesterren, Noordzeekrabben en -kreeften, zeeappels, anemomen en steenbolken vonden er ondertussen een nieuwe biotoop. Noordzeeminister Johan Vande Lanotte ziet het riffenexperiment alvast als een win-winsituatie: "De Belgische Noordzee is een erg drukke zee, geclaimd door de meest diverse actoren en hun activiteiten: visserij, zandwinning, marine, watersport, groen- en energiewinning, pijpleidingen... Dit project bewijst dat op één en dezelfde locatie meerdere activiteiten elkaar gunstig kunnen beïnvloeden. Zo wordt het windmolenpark een couveuse voor allerhande zeedieren, die er rustig kunnen ontwikkelen en later een rijke bron worden voor onze vissers. Andere mogelijkheden vormen de duurzame aquacultuur of een rustplaats voor zeehonden."Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en diverse andere wetenschappelijke en natuurorganisaties zorgen nu voor de wetenschappelijke opvolging van het project. Zo komt er binnenkort een meetboei die onder andere temperatuur, zuurstof en stromingen maar ook gezenderde vissen en kreeften zal kunnen opvolgen.(ML)