Voor de nieuwe kaderrichtlijn onderzochten de partners verschillende aspecten van de ecologische staat van de zee. Zo werd onder meer de verontreiniging, de verstoring van de zeebodem en de mariene biodiversiteit onderzocht.
...