De krachten die de leden van het actiecomité Leefbaar Pittem en het Bergcomité bundelden, hebben meer dan hun vruchten afgeworpen. Enkele dagen geleden communiceerde CD&V al dat zij het schepencollege zal vragen een negatief advies uit te bren...

De krachten die de leden van het actiecomité Leefbaar Pittem en het Bergcomité bundelden, hebben meer dan hun vruchten afgeworpen. Enkele dagen geleden communiceerde CD&V al dat zij het schepencollege zal vragen een negatief advies uit te brengen omtrent de plannen. Ook oppositiepartij NieuwPittemEgem, die aanvankelijk niet weigerachtig stond tegenover windmolens in Pittem, heeft haar standpunt bijgesteld en vindt nu ook dat windmolens op de voorziene locatie niet kunnen.In hun voetsporen zijn de inwoners duidelijk ook massaal in actie geschoten. Tijdens de diverse infosessies en zitdagen die de mensen van het comité hielden, zijn inmiddels meer dan 1.000 bezwaarschiften ingediend tegen het project. Met om en bij de 6.400 inwoners is dit een duidelijk signaal dat een groot deel van de bevolking ook liever geen windmolens op Pittemberg wil zien. Wie ook deze mening deelt, zal snel moeten zijn. Er kunnen nog bezwaarschriften ingediend worden tot dinsdagavond 17 september. Deze kunnen binnengebracht worden in de Tieltstraat 21 of Bergstraat 1 in Pittem. Deze bezwaarschriften zullen door de advocaat van het comité gebruikt worden om aan te tonen dat hij de steun krijgt van de Pittemse bevolking.(JG)