In deze straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden ...