In deze straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden ...

In deze straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater wordt via aanleg van een aparte vuilwaterleiding naast de ingekokerde Ieperlee, aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ieper.Momenteel wordt in de Arsenaalstraat, Wateringstraat en Kanonweg de riolering aangelegd. Na het paasverlof wordt gestart met de aanleg van de bovenbouw. In de Neerstraat wordt in de week van 30 maart de onderlaag van het asfalt gegoten en dit indien de weersomstandigheden het toelaten. Na het paasverlof starten de werken, meer bepaald de bouw van het pompstation, ter hoogte van de Zuiderring.(HV)