Op initiatief van de milieuraad van Vleteren werd vorig jaar beslist om elke wandelpad in Vleteren ecologischer te maken. "Het plan was om bloemperken in te zaaien, zitbanken te installeren...", vertelt voorzitter Gilbert Liefooghe van de Milieuraad Vleteren. "Langs het Brabanthoekwandelpad werd onlangs een bloemenperk ingezaaid. Een landbouwer, lid van de milieuraad, heeft de nodige grondbewerkingen uitgevoerd. De groendienst stond in voor de eigenlijke inzaai van het bloemenmengsel. Een lid van de milieuraad vond het de moeite om er nog wat zonnebloemen bij te planten."
...

Op initiatief van de milieuraad van Vleteren werd vorig jaar beslist om elke wandelpad in Vleteren ecologischer te maken. "Het plan was om bloemperken in te zaaien, zitbanken te installeren...", vertelt voorzitter Gilbert Liefooghe van de Milieuraad Vleteren. "Langs het Brabanthoekwandelpad werd onlangs een bloemenperk ingezaaid. Een landbouwer, lid van de milieuraad, heeft de nodige grondbewerkingen uitgevoerd. De groendienst stond in voor de eigenlijke inzaai van het bloemenmengsel. Een lid van de milieuraad vond het de moeite om er nog wat zonnebloemen bij te planten."Het moest iets moois worden, maar deze week deed voorzitter Gilbert de jammerlijke ontdekking dat alles werd doodgespoten. "Het zou iets worden waar mensen zouden van genieten. Maandag had ik al iets opgemerkt en donderdag was ik het zeker. Een onbekende heeft alles vernietigd. Het volledige perk werd doodgespoten... Het is een openbaar domein, het werd regelmatig gemaaid.. We kunnen moeilijk begrijpen wie een probleem zou hebben met een bloemenweide. Geen idee van wie dit komt. Er werden veel inspanningen geleverd. We hebben ook de landbouwers erbij betrokken én hun input gevolgd zodat iedereen tevreden kon zijn hierover."Voor de milieuraad is het jammer genoeg niet de eerste keer dat ze hiermee worden geconfronteerd. "Op hetzelfde wandelpad hebben we ook een insectenhotel waarmee we bezig zijn en in de toekomst willen we ook nog zitbanken plaatsen. Daarnaast maken we ook werk van nestkasten voor torenvalken. De nestkasten werden vorig jaar dit jaar vernield. Hierdoor verliezen we ook telkens het nest. Of dit alles samenhangt weten we niet, maar het motiveert niet. Het is een laffe daad. De gemeente staat achter ons en waarschijnlijk zullen stappen ondernomen worden." "Het zou iets moois worden. Iedere passant zou hiervan kunnen genieten: kleurrijke bloemen langs het Tweesporenpad", reageert burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "Maar een onbekende heeft dit volledig vernietigd. Het volledige perk werd doodgespoten. Kan iemand ons eens uitleggen wie we hebben benadeeld door op deze plaats (openbaar domein!) een bloemenmengsel in te zaaien?", is de burgemeest onthutst."Wie dit gedaan heeft weten we niet maar het getuigt in iedere geval van plat opportunisme. Die persoon (of personen) zou moeten beseffen dat dit initiatief voor de bloemenweide genomen is door mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeente, en dit ter verfraaiing van Vleteren en in het belang van ons milieu. De mensen van de Milieuraad zetten zich al jaar en dag in voor de gemeente met tal van mooie initiatieven, die een bijzondere appreciatie verdienen", gaat de burgemeester verder."En dan zomaar openbaar domein gaan vernielen is totaal uit den boze. Als die persoon van mening is dat een gemeente enkel maar proper kan blijven door alles plat te gaan spuiten, dan is deze persoon grondig mis. Zo zou elke boom en struik moeten verdwijnen. Ik veroordeel in ieder geval deze laffe daad en hoop dat de politie snel de dader kan vinden. Als gemeente zullen wij dan ook klacht met burgerlijke partijstelling indienen.""Milieubewust zijn en actief meewerken aan milieu is zo belangrijk geworden. Dat zorgt voor diversiteit in de natuur. Het kan allemaal niet zo moeilijk zijn om de diverse actoren op het platteland te laten samen gaan. En toch vinden sommigen dat (on)kruidverdelgers het enige middel zijn om een propere natuur te hebben. Van oppervlakkigheid gesproken.""De Milieuraad moet klacht indienen bij de politie die alles in het werk mag stellen om de dader te vinden. Die mag het eens serieus voelen. De gemeente Vleteren zal zich burgerlijke partij stellen. Het is tenslotte openbaar domein. En wat heel erg is, is het feit dat de initiatiefnemers deze mooie inspanningen belangeloos en gratis doen, allemaal ter verfraaiing van de gemeente en dat één onnozelaar dit niet inziet", aldus nog de burgemeester.In het verleden kregen we als krant al van verschillende bezoekers van het Dierenpark De Zonnegloed de melding, dat ze in die buurt moesten betalen om te parkeren op de openbare weg. Karel Ackaert, beheerder van De Zonnegloed, ontkent dat. "Er werd daar vroeger wel geparkeerd. Wij hebben echter nog nooit parkeergeld gevraagd om te staan op de openbare weg." "Wij hebben nu een gereglementeerde, gratis parking. Dat staat zo op onze website. Het word steeds drukker, en we plannen dan ook nog een nieuwe parking. Maar het is laag bij de grond dat mensen ons zouden beschuldigen dat wij hiervoor die bloemenweide hebben vernield. Ikzelf heb al twee keer de linten, die weggewaaid waren rond die ingezaaide bloemenweide, opnieuw gaan opspannen", aldus Ackaert."Ik vond het een tof initiatief, en heb het zelf beschermd. Het is wel jammer dat de gemeente ons nooit heeft gemeld dat die bloemenweide er zou komen. Ik ben die weide zelf erg genegen. Wij staan zelf honderd procent achter alle initiatieven rond de bescherming van planten en dieren. Dat is onze opdracht! Het is dan ook triest dat men ons zou beschuldigen van vernietiging." (LBR/AHP)