Tijdens grondwerken in de Heyvaertlaan werd zowat 150.000 liter water opgepompt en in de riool geloosd. De stad benadrukte toen dat ze de wettelijke procedure had gevolgd en er bovendien geen mogelijkheid was om het water op te vangen. "Gezien de samenstelling van het grondwater mag je het ook niet zomaar in waterlopen gieten of gebruiken om voetbalterreinen mee te besproeien", vertelde schepen Geert Deschacht (Open VLD) in deze krant.
...

Tijdens grondwerken in de Heyvaertlaan werd zowat 150.000 liter water opgepompt en in de riool geloosd. De stad benadrukte toen dat ze de wettelijke procedure had gevolgd en er bovendien geen mogelijkheid was om het water op te vangen. "Gezien de samenstelling van het grondwater mag je het ook niet zomaar in waterlopen gieten of gebruiken om voetbalterreinen mee te besproeien", vertelde schepen Geert Deschacht (Open VLD) in deze krant. Toch geeft het een vertekend beeld om in voorbije periode van droogte water in de riool te spuiten. "Het stadsbestuur stelt daarom een stappenplan voor om de milieu-impact van deze werken maximaal te beperken", zegt schepen Aernoudt. "Het opgepompte water opnieuw infiltreren in de bodem wordt de norm waar dat kan. Ook afvoeren naar oppervlaktewater wordt als oplossing naar voren geschoven. Het opgepompte water in de riolering lozen, wordt dus zo veel mogelijk vermeden." "Een aannemer moet om grondwater te mogen oppompen in het kader van een bouwproject een melding doen aan het stadsbestuur. Daarop hebben we dertig dagen de tijd om eventueel voorwaarden op te leggen", vervolgt de schepen. "Als lokale overheid willen we ons steentje bijdragen om de vermindering van het grondwater te stoppen. Daarom is het belangrijk om in eerste instantie ervoor te kiezen het water weer te laten infiltreren in de bodem. Dat kan uiteraard enkel waar een voldoende grote en onverharde oppervlakte ter beschikking is." Daarom wordt ook lozen op oppervlaktewater toegelaten. "Daar waar een gescheiden riolering ligt, is de regenwaterafvoer aangesloten op een waterloop. In dat geval mag het niet-vervuilde, opgepompte water via een regenwaterslikker afgevoerd worden. Waar er geen gescheiden riolering ligt, kan geopteerd worden om het niet-vervuilde grondwater te verpompen naar een waterloop in de buurt binnen een haalbare afstand van honderd meter." Afvoeren naar oppervlaktewater kan alleen voor niet-vervuild grondwater. "In Gistel wordt bijvoorbeeld nogal vaak een hoog zoutgehalte gemeten. In samenwerking met de Middenkustpolder wordt bij een te hoog zoutgehalte lozing op het oppervlaktewater uitgesloten. In dat geval is afvoeren naar de riool de enige optie. Bij een wat groter debiet moeten de aannemers voor lozing in een riool ook nog een toestemming krijgen van Aquafin die het waterzuiveringsstation van Oostende beheert", besluit milieuschepen Aernoudt. (TVA)