Naast de weegbrug bij het binnenrijden en een eindweegbrug wordt alles in gereedheid gebracht om vanaf 1 januari het park betalend...