Het nieuwe bos zal een speelbos zijn met eiken, zomer eiken, Linden, berken, fladderiep, hazelaar meidoorn en Spokken.

Het planten van geboortebomen is een activiteit die de gemeente al ettelijke jaren organiseert waarbij de tweejarigen samen met hun ouders en grootouders worden uitgenodigd en waarbij ieder kind zijn eigen geboorteboom mag planten. De kinderen geboren in 2015 moesten een jaartje langer wachten want vorig jaar was er geen geschikte plaats gevonden om een geboortebos aan te planten. Zij werden uitgenodigd op het speelplein De Waarde in Waardamme om achter het speelplein een bos aan te planten dat later dan zal dienst doen als speelbos.

Een tachtigtal kinderen, van de 206 geboortes in 2015 zijn op de uitnodiging van de gemeente ingegaan om hun boom te komen platen en hun namen komen op een herinneringsbord te staan aan het speelbos.

Het uitgangspunt van dit evenement is telkens de aanleg van een waardevol landschapselement met streekeigen boomsoorten. Op de provinciale dag van de Natuur werden meer dan 1000 bomen en struiken aangeplant. In een latere fase zal het Agentschap Natuur en Bos het speelbos afwerken met heuvels, greppels en speelelementen waarvan de eerste elementen reeds aanwezig zijn op het speelplein.

(GS)

Het nieuwe bos zal een speelbos zijn met eiken, zomer eiken, Linden, berken, fladderiep, hazelaar meidoorn en Spokken.Het planten van geboortebomen is een activiteit die de gemeente al ettelijke jaren organiseert waarbij de tweejarigen samen met hun ouders en grootouders worden uitgenodigd en waarbij ieder kind zijn eigen geboorteboom mag planten. De kinderen geboren in 2015 moesten een jaartje langer wachten want vorig jaar was er geen geschikte plaats gevonden om een geboortebos aan te planten. Zij werden uitgenodigd op het speelplein De Waarde in Waardamme om achter het speelplein een bos aan te planten dat later dan zal dienst doen als speelbos. Een tachtigtal kinderen, van de 206 geboortes in 2015 zijn op de uitnodiging van de gemeente ingegaan om hun boom te komen platen en hun namen komen op een herinneringsbord te staan aan het speelbos.Het uitgangspunt van dit evenement is telkens de aanleg van een waardevol landschapselement met streekeigen boomsoorten. Op de provinciale dag van de Natuur werden meer dan 1000 bomen en struiken aangeplant. In een latere fase zal het Agentschap Natuur en Bos het speelbos afwerken met heuvels, greppels en speelelementen waarvan de eerste elementen reeds aanwezig zijn op het speelplein. (GS)